Jakie zasady i obostrzenia dotyczą pracodawców, którzy zatrudniają osoby z  niepełnosprawnością? Z jakich obowiązków pracodawca musi się wywiązywać?

Zgodnie z prawem, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo pracować na otwartym rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami.

W Polsce prawo wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny – gdy ktoś jest zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga stałej lub długotrwałej opieki;
  • umiarkowany – oznaczający osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w życiu;
  • lekki stopień niepełnosprawności – czyli taki, w który powoduje istotne obniżenie zdolności do wykonania pracy;

Oczywiście, osoba niepełnosprawna chcąca podjąć zatrudnienie ma do tego prawo również na otwartym rynku pracy. Czyli w firmie niezapewniającej warunków pracy chronionej. W takim przypadku na pracodawcy spoczywa obowiązek: przystosowania stanowiska pracy. Istnieje również możliwość zatrudnienia w formie telepracy.

Warunki pracy

Osoby z niepełnosprawnościami nie mogą pracować więcej niż 8 godzin w ciągu doby i 40 w ciągu tygodnia. Nie mogą również pracować w godzinach nadliczbowych i nocą.

W przypadku umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności czas pracy jest krótszy. Wynosi 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu.

Ograniczenia czasu pracy nie stosuje się:

  1. Do osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
  2. Gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, lub w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Przerwy

Pracownik będący osobą niepełnosprawną oprócz 15-minutowej przerwy, która z mocy prawa przysługuje wszystkim, ma również prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na odpoczynek lub gimnastykę.

Koszty przeprowadzonych badań lekarskich pracownika pokrywane są przez pracodawcę. Wydatki te dotyczą także badań dodatkowych, które okażą się niezbędne do wydania zaświadczenia o celowości stosowania wydłużonych norm czasu pracy.

Urlopy, zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  • Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego – 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (po przepracowaniu roku od dnia przyznania orzeczenia);
  • Pracownicy, którzy posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do wolnego w wymiarze 21 dni roboczych w ciągu roku w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (pracodawca jest zobowiązany udzielić tym pracownikom zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą)
  • Pracownik za okres zwolnienia za turnus rehabilitacyjny na prawo do wynagrodzenia. (jego wysokość oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy). Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest dokument wystawiony przez organizatora turnusu rehabilitacyjnego potwierdzający obecność pracownika.

Uwaga! Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia z pracy przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 

Źródło:
  1. https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/2949493,Obowiazki-pracodawcy-wynikajace-z-zatrudnienia-osoby-niepelnosprawnej.html?fbclid=IwAR0TRpmS5Jsrf1aom-TGOw6EHAu_Y3Sww20DU86Umg5nkijvcWiwDF9zNqw

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.