NFZ wydłużył możliwość ubiegania się o rehabilitację po przebyciu COVID-19 z 6 miesięcy do 12 miesięcy. To dobra wiadomość dla ozdrowieńców, borykających się z różnymi dolegliwościami po przechorowaniu COVID-19. Co jeszcze się zmieniło?

Na mocy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian w ramach Programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji leczniczej a także Programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.

W zakresie pierwszego Programu wskazano, że mogą do niego przystąpić pacjenci do 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne

Więcej zmian wprowadzono do Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne:

 1. rozszerzono go o możliwość realizacji Programu w ośrodkach / oddziałach dziennych;
 2. wydłużono możliwość ubiegania się o objęcie Programem z 6 do 12 miesięcy; liczonych od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 wraz ze zdefiniowaniem pojęcia “zakończenie leczenia COVID19”;
 3. określono czas trwania Programu (ustalono go na 2 do 6 tygodni),
 4. w obszarze zakres świadczenia wskazano, że Program obejmuje:
 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną a także jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową,
 • nałożono również obowiązek prowadzenia wizyty terapeutycznej:
  – u świadczeniobiorców, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: 2 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy”),

– u świadczeniobiorców, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “nie więcej niż 3 razy”),

 • obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe

W zakresie Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe dokonano zmian w części „Zakres świadczenia”. Wskazano, że Program obejmuje:

 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną a także jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową;
 • obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznej nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 19 października 2021 r. Mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 15 października 2021 r.

KIF proponował wyodrębnienie dwóch programów

Niestety, kolejny raz proponowana przez NFZ odsłona programu fizjoterapii post-covid, nie jest zgodna z programem, który Krajowa Izba Fizjoterapeutów stworzyła i przekazała do Ministerstwa Zdrowia na początku grudnia 2020 r. Opracowany, przez powołany przez KIF zespół ekspertów, w oparciu o doniesienia naukowe, program fizjoterapii pocovidowej w części ambulatoryjnej zakładał wyodrębnienie dwóch programów. Zróżnicowanych w zależności od klinicznego stanu pacjenta ocenianego w skali mMRC (modified Medical Research Council):

 1. Program podstawowy dla pacjentów, u których wystąpiło nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥1, obejmujący:
 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 • wizytę terapeutyczną (jedną),
 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzaną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

2. Program rozszerzony dla pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥2, obejmujący:

 • wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 • wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 • końcową wizytę fizjoterapeutyczną ; przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Ponadto, w dalszym ciągu konstrukcja programu fizjoterapii pocovidowej ambulatoryjnej i domowej finansowanego ze środków publicznych nie zapewnia powszechności, czyli:

 • łatwego dostępu bez skierowania na podstawie
 • udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem,
 • możliwości rozszerzenia realizacji przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta”; to pozwoliłoby zapewnić „deklarowaną powszechność”.

KIF

Czytaj także: Anna Pyszora: Po COVID-19 dla wielu osób wyzwaniem stają się najprostsze czynności

Źródła:
 1. https://kif.info.pl/informacje/nfz-wydluza-mozliwosc-ubiegania-sie-o-rehabilitacje-z-6-miesiecy-do-12-miesiecy/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.