Partnerzy portalu:
Czwartek: 20 czerwca 2024

Szacunek to podstawowa płaszczyzna odniesienia dla kontaktów terapeuty i pacjenta/ fot. Pixabay

Redakcja

Etyka w zawodzie fizjoterapeuty

Umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe, znajomość ludzkiego ciała, doświadczenie są w zawodzie fizjoterapeuty niezwykle istotne, ale ten wymagający i satysfakcjonujący zawód wymaga również sprostania zasadom etyki zawodu. Na czym polega etyka zawodowa fizjoterapeuty?

Wszędzie tam, gdzie podmiotem zawodowych działań jest człowiek, etyczny wymiar podejmowanych przez profesjonalistę czynności staje się bardzo istotny. Zasady etyki regulują zawodową działalność: pielęgniarek i lekarzy, ale również na przykład nauczycieli. Zasady etyki zawodowej mają również fizjoterapeuci. Reguły etyki zawodowej określają postępowanie terapeuty z punktu widzenia dobra i zła moralnego.

Filary etyki zawodowej fizjoterapeuty

Etyka zawodowa fizjoterapeuty opiera się na kilku podstawowych płaszczyznach. Zasady etyczne w fizjoterapii:

  1. Zasada szacunku
  2. Dobroczynność i niekrzywdzenie
  3. Zasada sprawiedliwości
  4. Odpowiedzialność
  5. Zasada poufności

Etyka zawodowa fizjoterapeuty – zasada szacunku

Fizjoterapeuta w myśl zasady szacunku powinien respektować wartości, cele, a także osobistą i społeczną sytuację swoich podopiecznych. Szacunek to podstawowa płaszczyzna odniesienia dla kontaktów terapeuty i pacjenta.

Etyka zawodowa fizjoterapeuty – zasada dobroczynności i niekrzywdzenia

W odniesieniu do zawodów medycznych zasada nieszkodzenia wiąże się z podstawową zasadą Hipokratesa – “primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić”. Chodzi o to, aby pracownicy służby zdrowia nie wyrządzali krzywdy swoim niewłaściwym postępowaniem i chronili od krzywdy tych, którzy sami nie są w stanie się bronić ze względu na wiek, chorobę czy stan umysłu.

Etyka zawodowa fizjoterapeuty – zasada sprawiedliwości

W pewnym uproszczeniu zasada sprawiedliwości w pracy fizjoterapeuty manifestuje się przez równe zaangażowanie w pracę z każdym pacjentem. Nie do końca chodzi jednak o ilość czasu poświęcaną pacjentom. Wydaje się , że najbardziej sprawiedliwe jest zapewnienie właściwej terapii i uwagi stosownie do potrzeb danego pacjenta.

Zasada sprawiedliwości dotyczyć powinna również tego, co dzieje się w zespole fizjoterapeutów. Przełożony powinien równo dzielić obowiązki i wyróżnienia wśród pracowników i stosować te same oceny zachowań.

Etyka zawodowa fizjoterapeuty – zasada odpowiedzialności

W przypadku fizjoterapeutów chodzi o odpowiedzialność za swoje działania i odpowiedzialność za zawodowe i ludzkie zachowania wobec pacjenta. Odpowiedzialność fizjoterapeuty wobec pacjenta można rozumieć trojako: w ujęciu prawnym, zawodowym i moralnym.
Fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność za własne czyny, kiedy znane mu są okoliczności, ale również za prawdopodobne konsekwencje działania.

Odpowiedzialność prawna i zawodowa zawiera się w sytuacji ponoszenia, podejmowania oraz bycia pociąganym do odpowiedzialności – tłumaczy Krysztof Pezdek, autor artykułu „Odpowiedzialność jako wartość w pracy fizjoterapeuty”.

Na czym polega odpowiedzialność moralna? – Moralna odpowiedzialność jednoznacznie zakłada, że fizjoterapeuta nie powinien swym świadomym działaniem stwarzać świadomego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów -dodaje Krzysztof Pezdek.

Etyka zawodowa fizjoterapeuty – zasada poufności

Fizjoterapeuta ma dostęp do wielu informacji o pacjencie. Ma zatem obowiązek do utrzymania w tajemnicy  informacji uzyskanych w związku z podejmowanymi interwencjami medycznymi. Od zasady zachowania tajemnicy zawodowej są również pewne wyjątki.

Jaki jest zakres tajemnicy w zawodzie fizjoterapeuty? Dotyczą one tych informacji, które fizjoterapeuta posiadł w związku z wykonywanym zawodem. Naturalnie informacje te dotyczą na ogół kwestii medycznych, związanych ze stanem zdrowia pacjenta, metod diagnostycznych i terapeutycznych, itp. Tajemnicą jest objęty sam fakt korzystania przez pacjenta ze świadczeń fizjoterapeutycznych, a także wyniki prześwietleń, badań, zaświadczenia, notatki, kartoteki. Dotyczy to zarówno informacji, przekazanych fizjoterapeucie, jak i to, co ustalił sam, a z czego pacjent może sobie nie zdawać sprawy. Tajemnica zawodowa fizjoterapeuty obejmuje także informacje o życiu prywatnym pacjenta. W tym jego sytuacji prywatnej, majątkowej, zawodowej w sytuacji, gdy fizjoterapeuta uzyskał je w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.Tak jak w przypadku innych zawodów medycznych,od zasady poufności istnieją pewne odstępstwa.

Etyka wyboru metody leczenia

Fizjoterapeuta ma w swojej pracy do wyboru wiele metod, technik leczenia. Jego powinnością wobec pacjenta jest wybór tych najskuteczniejszych, o uzasadnionej efektywności. Jeśli jakaś procedura podejmowana przez fizjoterapeutę wiąże się z niebezpieczeństwem powikłań – obowiązkiem fizjoterapeuty jest uprzedzenie o tym pacjenta lub opiekuna.

Źródła:
  1. https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/etyka-zawodowa-fizjoterapeuty.html
  2. Odpowiedzialność jako wartość w pracy fizjoterapeuty, Krzysztof Pezdek, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład Filozofii i i Socjologii AWF we Wrocławiu, Fizjoterapia 2010

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!