Partnerzy portalu:
Środa: 19 czerwca 2024

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych kieruje się do ośrodka pomocy społecznej/ fot. Freepik

Monika Rydlewska

Procedura przyznawania usług opiekuńczych

Przydzielaniem usług opiekuńczych zarówno zwykłych, jak i specjalistycznych zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Tam właśnie należy skierować swoje kroki, by otrzymać pomoc. Przybliżamy jak wygląda cała procedura.

Zgłoś potrzebę

O tym, że Ty lub bliska Ci osoba potrzebujecie usług opiekuńczych najpierw należy poinformować ośrodek opieki społecznej w gminie, w której mieszka osoba chcąca z nich skorzystać. Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem bliskiej lub zaprzyjaźnionej osoby. Nie trzeba składać żadnych formalnych wniosków. Można to oczywiście zrobić na piśmie, ale najczęściej wystarczy telefoniczna lub bezpośrednia rozmowa z pracownikiem ośrodka. Zgłaszając chęć skorzystania z usług opiekuńczych trzeba się jednak liczyć z koniecznością opisania swojej życiowej sytuacji – osobistej, zdrowotnej, materialnej, a także wskazania, jakiej konkretnie pomocy oczekujesz.

Uzasadnienie jest w tym przypadku bardzo ważne, ponieważ pracownik socjalny jest zobowiązany ocenić Twoją sytuację.

Wywiad środowiskowy

Przyznanie usług opiekuńczych poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Na czym on polega? Pracownik socjalny odwiedzi Cię w domu. Podczas wizyty będzie zbierał dodatkowe informacje oraz oceniał konieczność udzielenia Ci wsparcia a także jego zakres. Brak Twojej zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego uniemożliwi skorzystanie z usług opiekuńczych.

Dokumenty

Kolejnym etapem procedury jest zebranie dokumentacji. Musisz liczyć się z tym, że pracownik socjalny może poprosić Cię o:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • jeśli usługi dotyczą dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka (do wglądu);
  • jeśli jesteś cudzoziemcem – dokument określający jaki jest Twój status w Polsce;
  • decyzję w sprawie przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej itp.;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.;
  • jeśli uczysz się – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej;
  • gdy jesteś rolnikiem – zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych) oraz dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • jeśli jesteś osobą bezrobotną – decyzję starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  • gdy starasz się o specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie przyznania takich usług, z uzasadnieniem i określeniem, jakich usług potrzebujesz;

Pracownik socjalny może również poprosić o złożenie oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym.

Poczekaj na decyzję

Decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania usług opiekuńczych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach bardzo pilnych, wywiad środowiskowy przeprowadza się w ciągu 2 dni od złożenia wniosku. Więc i decyzja zapada szybciej. W przypadku skomplikowanych spraw, decyzja może nadejść później, ale zostaniesz o tym poinformowany. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!