Konsekwencje obturacyjnego bezdechu sennego mogą być dla pacjentów groźne: – Dotychczasowe obserwacje potwierdzają związek zaburzeń oddychania podczas snu zarówno z ostrymi (takimi jak udar mózgu, zawał serca, nagła śmierć podczas snu), jak i przewlekłymi (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca) incydentami sercowo-naczyniowymi – ostrzega Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

  • Nadciśnienie tętnicze a obturacyjny bezdech senny
  • Choroba niedokrwienna serca a obturacyjny bezdech senny
  • Udar mózgu a obturacyjny bezdech senny
  • Zaburzenia rytmu serca a obturacyjny bezdech senny
  • Niewydolność serca a obturacyjny bezdech sen

Nadciśnienie tętnicze a obturacyjny bezdech senny

Jednym z powikłań obturacyjnego bezdechu sennego jest nadciśnienie tętnicze. U pacjentów zmagających się z bezdechem, nadciśnienie tętnicze jest powszechną przypadłością. – Zwiększona częstość występowania nadciśnienia (ok. 60%) wśród chorych na OBS jest dobrze udokumentowana. Jednocześnie wykazano, że u około 35% chorych z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się patologiczną liczbę bezdechów i spłyceń oddychania podczas snu – zauważa PTChP.
U większości chorych obserwuje się podwyższenie zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego.
Ponadto OBS zaburza rytm dobowy ciśnienia krwi. Dzieje się tak, ponieważ u chorujących na bezdech senny brakuje obniżenia ciśnienia w nocy. Są badania wskazujące, że leczenie bezdechu ma istotny wpływ na obniżenie ciśnienia krwi w ciągu dnia.

Choroba niedokrwienna serca a obturacyjny bezdech senny

– Prace z ostatnich lat potwierdzają tezę, że OBS jest niezależnym czynnikiem choroby wieńcowej przy umiarkowanej sile tego związku – tłumaczy PTChP.

Wyniki badań wskazują na związek zaburzeń oddychania podczas snu lub chrapania z zawałem serca. – Stosowanie efektywnej terapii CPAP wpływa korzystnie w tej grupie chorych na kliniczny przebieg choroby wieńcowej. (…) Większość autorów jest zgodna, że OBS pogarsza prognozę pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, wpływając na zwiększoną częstość nagłej śmierci w porównaniu z ogólną populacją.

Udar mózgu a obturacyjny bezdech senny

Zaburzenia oddychania w czasie snu wpływają także na zwiększone ryzyko ostrych mózgowo-naczyniowych powikłań. Między innymi zwiększonego ryzyka udarów i epizodów niedokrwienia mózgu.
Wzrost częstości udarów mózgu i śmierci u chorych z ciężkim OBS potwierdzono w wielu pracach. Częstość zaburzeń oddychania podczas snu u chorych w ostrej fazie udaru mózgu oceniana jest na 44–72%. W następnych miesiącach po udarze ulega ona obniżeniu, ale nadal utrzymuje się istotna różnica w porównaniu z populacją ogólną.

Zaburzenia rytmu serca a obturacyjny bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny nawet 4-krotnie zwiększa ryzyko pojawienia się nocnych zaburzeń rytmu. Bradyarytmia może dotyczyć nawet kilkudziesięciu procent chorych z nieleczonym obturacyjnym bezdechem sennym.

Według badań jest związek między częstością bezdechów a stopniem utlenowania krwi.
Najczęstsze zaburzenia rytmu serca u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym:
zahamowanie zatokowe bloki przedsionkowo-komorowe. Zastosowanie u  tych chorych terapii CPAP pozwala u wielu z nich ograniczyć tego typu zaburzenia.

Niewydolność serca a obturacyjny bezdech sen

W jednym z badań u pacjentów dotkniętych niewydolnością serca, obturacyjny bezdech senny stwierdzono u 37% badanych. – Podstawowym mechanizmem odpowiedzialnym za wystąpienie niewydolności serca u chorych na OBS jest rozwój nadciśnienia tętniczego, które prowadzi do przerostu i dysfunkcji lewej komory – tłumaczy Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Nadciśnienie płucne

Do rozwoju nadciśnienia płucnego dochodzi głównie u osób, u których stwierdzono również hipoksemię w ciągu dnia. Ma to związek z ich skrajną otyłością lub współistnieniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Czytaj także: Aparaty CPAP i BIPAP na straży zdrowego snu

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.