29 października rozpoczął się etap uzgodnień, opiniowania a także konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt ustawy wprowadza nowy model nie tylko organizacji, ale również zarządzania opieką onkologiczną, który usprawni organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych.

Priorytetem jest, aby każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzymywał opiekę onkologiczną opartą o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Oznacza to jednolicie zdefiniowane ścieżki pacjenta, a także  elastyczną odpowiedź systemu na jego potrzeby.

Cele ustanowienia Krajowej Sieci Onkologicznej:

 • realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej
 • osiągnięcie jak najlepszej organizacji opieki onkologicznej
 • poprawa jakości a także bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia onkologicznego
 • wzrost poziomu satysfakcji pacjenta
 • optymalizacja kosztów opieki onkologicznej
 • odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych.

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej:

 • Zapewnienie wystandaryzowanej struktury ośrodków diagnostyki a także leczenia onkologicznego na kilku poziomach
 • Tylko podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej uprawnione do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych;

Proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej:

 • zautomatyzowany, wystandaryzowany, oparty na obiektywnych kryteriach
 • Koordynator Opieki Onkologicznej dla każdego pacjenta
 • Systematyczna ocena satysfakcji pacjenta
 • Monitorowanie jakości klinicznej opieki onkologicznej na poziomie krajowym przez Krajowy Ośrodek Monitorujący – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a na poziomie województw przez Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące
  Krajowa Rada Onkologiczna pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Podmioty lecznicze zobowiązane do przekazywania danych do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-krajowej-sieci-onkologicznej–konsultacje-publiczne

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.