Towarzystwo zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Jego misją jest również podnoszenie wiedzy na temat choroby, wywieranie wpływu na organy władzy państwowej w walce o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. Ponadto, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest autorem kampanii społecznych, upowszechniających wiedzę o chorobie, a także prowadzi m.in. telefoniczną poradnię oraz konsultacje dla chorych (porady prawnika, psychologa, neurologa, pracownika socjalnego, prawnika). Od prawie półtorej dekady, pod ich egidą działa również Ogólnopolska Infolinia o SM.

Jak pomóc:

  1. Pay-roll /payrol giving/ czyli program składki pracowniczej, jest formą dobrowolnego, regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz organizacji.
  2. Darowizny – https://www.ptsr.org.pl/jak_mozesz_pomoc_,darowizny,167.asp
  3. 1% – https://www.ptsr.org.pl/jak_mozesz_pomoc_,1_podatku,168.asp

Kontakt:

Biuro Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

adres: 

ul. Nowolipki 2a

00-160 Warszawa

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

nr tel.: 22 241 39 86

faks: 22 354 60 26

e-mail: biuro@ptsr.org.pl

www: https://www.ptsr.org.pl/ 

facebook: https://web.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Stwardnienia-Rozsianego-257932486700/ 

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.