Partnerzy portalu:
Poniedziałek: 22 lipca 2024

Warto pamiętać, że pacjent ma nie tylko prawa, ale również obowiązki/ fot. Freepik

Monika Rydlewska

Jakie są obowiązki pacjenta?

Status pacjenta gwarantuje nie tylko prawa. Powoduje również, że osoba trafiająca pod opiekę placówki medycznej ma także obowiązki. Część została zapisana w przepisach prawa, część to wewnętrzne regulacje konkretnych placówek. By ich przestrzegać, trzeba je jednak znać.

Pacjent ma i prawa, i obowiązki

W ostatnich latach w mediach coraz częściej mówi się o prawach pacjentów. Na ogół w kontekście ich – przynajmniej domniemanego – łamania. Fakt, że pacjenci upominają się o ich przestrzeganie to jasny dowód na to, że stają się ich coraz bardziej świadomi.

Również ilość skarg spływających do właściwych do ich przyjmowania instytucji potwierdza, że ze swoich praw Polacy jako pacjenci korzystają coraz chętniej. Sęk w tym, że wchodząc do lekarskiego gabinetu, przychodni czy na szpitalny oddział pacjent ma nie tylko prawa, ale również obowiązki. Wynikają one z przepisów prawa, ale również wewnętrznych regulacji – regulaminów, rozporządzeń placówek, do których chory trafia w poszukiwaniu pomocy medycznej.

Najważniejsze obowiązki pacjenta

Związane ze stanem zdrowia

 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i regulaminów szpitalnych (w tym regulaminu organizacyjnego).
 • Pacjent powinien dbać o własne zdrowie, uczestniczyć w profilaktyce zdrowotnej, zwracać uwagę na swoje problemy zdrowotne, interesować się nimi i świadomie brać udział w leczeniu.
 • Przestrzegać zaleceń lekarza i pozostałego personelu medycznego, które dotyczą diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, a nawet zmiany trybu życia.
 • W zależności od stopnia swojej sprawności, pacjent jest też zobowiązany do przestrzegania zasad higieny osobistej.

Dotyczące personelu medycznego

 • Należy udzielać wyczerpujących i rzetelnych informacji na temat własnego stanu zdrowia, prowadzonego trybu życia i dotychczasowego leczenia.
 • A także stosować się do wszelkich zaleceń lekarskich, pielęgniarskich i formułowanych przez inny personel medyczny.
 • Niekiedy leczenie jest związane z przestrzeganiem określonej diety. To także jeden z obowiązków pacjenta. Są bowiem sytuacje, że nie powinien on spożywać posiłków ani napojów dostarczonych np. przez bliskich.
 • W szpitalu pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale.
 • Na każdym szpitalnym oddziale dzień rozpoczyna obchód lekarskich. Pacjent w porze obchodu powinien znajdować się w sali. To samo dotyczy zabiegów czy zmiany opatrunków – w tym czasie chory również powinien przebywać w przeznaczonym dla niego miejscu.

Związanych z kwestiami organizacyjnymi w placówce

 • W niektórych szpitalnych oddziałach pacjent powinien przekazać do depozytu ubrania i obuwie.
 • Każdy oddział cechuje pewien rytm pracy – pacjent, który trafia do niego na leczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Niedopuszczalna jest również sytuacja, gdy pacjent opuszcza oddział bez poinformowania o tym personelu.
 • Powszechne i oczywisty jest też zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu w szpitalach.
 • Obowiązkiem pacjenta jest także przestrzeganie ciszy nocnej w oddziale.
 • Szanowania wyposażenia i pomieszczeń.
 • Dla własnego bezpieczeństwa pacjent powinien bezwzględnie przestrzegać zakazu zmiany ustawień aparatów i urządzeń leczniczych.

Obowiązki wobec innych pacjentów

 • Obowiązki pacjenta dotyczą również innych chorych. Szanowania ich praw, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji.
 • Pacjent powinien również szanować godność innych pacjentów, odnosić się do nich z poważaniem, przestrzegać prawa innych do prywatności i poufności informacji, które ich dotyczą.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!