Co zrobić w sytuacji, gdy sanepid odmówił nam lub naszemu lekarzowi rodzinnemu udostępnienia wyniku tekstu na Covid-19? Rzecznik  praw obywatelskich zabrał głos w tej sprawie.

Niedawno na infolinię rzecznika praw obywatelskich zgłosiła się pracownica drogerii, u której pozytywny wynik dał test na koronawirusa. W rozmowie z sanepidem poinformowano ją, że potwierdzenia wyniku nie dostanie e-mailem. Z jej relacji wynika, że pracownik sanepidu odmówił, bo „za badania nie płaciła i nie ma prawa wglądu w nie”. Lekarz rodzinny też poprosił sanepid o udostępnienie badań pacjentki.

Co na to rzecznik praw obywatelskich?

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określono w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. A także w ustawach odrębnych. Jak na przykład w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi zdrowia. Jej organy, jak państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i państwowy powiatowy inspektor sanitarny są organami administracji rządowej. A w konsekwencji są organami władzy publicznej. Zgodnie z art. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przestrzeganie praw pacjenta jest m. in. obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia.

Udostępnienie wyniku tekstu a respektowanie praw pacjenta

Jednym z praw pacjenta jest prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest minister zdrowia, gromadzone są dane m. in. osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz osób zakażonych tym wirusem. Dane te są udostępniane m. in. organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

Warto podkreślić, że wyniki testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych ze środków publicznych medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzają do systemu teleinformatycznego, o którym wspomniano wyżej.

W razie wątpliwości – warto zapytać Głównego Inspektora Sanitarnego

W sytuacji budzącej wątpliwości co do podstaw prawnych odmowy udzielenia informacji na temat wyników badań przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, zarówno pacjentowi jak i podmiotowi leczniczemu w ramach podstawowej opieki medycznej, warto rozważyć skierowanie oficjalnego pytania w tym przedmiocie do Głównego Inspektora Sanitarnego, który ustala szczegółowe zasady postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.

Źródła:
  1. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/FAQ-Koronawirus-sanepid-nie-daje-kopii-wyniku-testu-na-covid-19

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.