Na początku sierpnia Naczelna Izba Lekarska zorganizowała spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych a także przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Jak poinformowało po spotkaniu NIL, “zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy”. W jego skład weszli:

 • Krystyna Ptok – przewodnicząca, Longina Kaczmarska – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
 • Grażyna Cebula-Kubat – wiceprzewodnicząca, Zdzisław Szramik – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Ewa Ochrymczuk – przewodnicząca, Dorota Kowalczyk-Cyran – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii:
 • Monika Mazur – przewodnicząca, Agata Wajdzik – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii:
 • Beata Rozner – przewodnicząca, Wioletta Słowińska – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
 • Beata Kalicka – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
 • Artur Drobniak – wiceprezes, Michał Bulsa – członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej:
 • Mariola Łodzińska – wiceprezes, Andrzej Tytuła – członek Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
 • Maciej Krawczyk – prezes, Tomasz Niewiadomski – wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
 • Alina Niewiadomska – prezes, Matylda Kłudkowska – wiceprezes  Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
 •  Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes, Małgorzata Pietrzak – wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP, Komitet zgłasza szereg postulatów dotyczących funkcjonowania służby zdrowia.

Postulaty medyków

 • “Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB; jak w krajach sąsiednich. Średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB.
 • Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej; celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) a także wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej.
 • Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń.
 • Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP. Potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna a także farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
 • Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD a także UE. Szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa a także zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Na 11 września 2021 r. na godzinę 12:00 zaplanowano w Warszawie WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA.

Źródła:
 1. https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.