Jakich formalności dopełnić, aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego? Jak często można skorzystać z wyjazdu do sanatorium?

 • Skierowanie do sanatorium – podstawowe informacje.
 • Informacje o stanie zdrowia pacjenta.
 • Opinia balneologa i plan leczenia uzdrowiskowego.

Całą procedurę rozpoczyna wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wymaga ono potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Skierowanie do uzdrowiska

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • okres, jaki upłynął od ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
 • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Lekarz wystawiający skierowanie jest obowiązany do prawidłowego i czytelnego wypełnienia dokumentu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym drukiem, którego wzór i zakres danych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, OB, moczu, EKG) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań, które ujętych już w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych należy dołączać kserokopie tychże dokumentów.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności:

 • wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi
 • wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) pola „Przebyte leczenie onkologiczne w ciągu ostatnich 5 lat” oraz „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do oddziału Funduszu może  przesłać lekarz kierujący lub sam zainteresowany świadczeniobiorca. Można je również złożyć osobiście.

Skierowanie trafia do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Dokument, który wpływa do oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak oznaczenia przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

Opinia balneologa, specjalisty medycyny fizykalnej  lub rehabilitacji medycznej

Zarejestrowane skierowanie przekazuje się lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Aprobuje on skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Do potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez oddział Funduszu, wskazującego miejsce, rodzaj i termin leczenia uzdrowiskowego, dołączane są pozostałe skierowania z odpowiednią adnotacją, skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową oraz pozostałą dokumentacją medyczną.

Obowiązki pacjenta

Świadczeniobiorca, który złożył do oddziału Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową zobowiązany jest informować pisemnie o:

 • znaczących zmianach w stanie zdrowia (np. pobyt w szpitalu),
 • zmianie adresu zamieszkania i do korespondencji,
 • zmianie świadczeniodawcy kierującego na leczenie uzdrowiskowe.

Czytaj także: Rodzaje leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.