Z leczenia w uzdrowiskach i sanatoriach korzystają również najmłodsi pacjenci. Jakie formy leczenia uzdrowiskowego finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia?

 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat
 • Leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwo uzdrowiskowego, z których mogą skorzystać dzieci ubezpieczone w NFZ obejmują kilka form leczenia. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z nich.

1. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

Trwa ono 27 dni. Jest bezpłatne dla dziecka. Jednak NFZ nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego. Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu. Następnie co tydzień wykonuje się badania kontrolne. Badanie końcowe odbywa się w ciągu 24 godzin przed wypisem.

Podczas turnusu dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego. A także:

 • codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie
 • doraźne interwencje lekarskie
 • dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych w turnusie. Czyli średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie.

To nie wszystko, bowiem podczas turnusu dziecku zapewnia się realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, opiekę opiekuńczo – wychowawczą, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.

2. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat

Trwa ono 21 dni i jest bezpłatne dla dziecka. Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego. Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, a końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem. Kontrolne badanie lekarskie odbywają się co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Dziecko ma zapewnione:

 • ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego
 • codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie
 • doraźne interwencje lekarskie
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia
 • stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki.

W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutyczne w turnusie. To średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie.
Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia:

 • realizację obowiązku szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły
 • podstawowej i ponadpodstawowej,
 • opiekę opiekuńczo-wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.

3. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych

Z podobnej formy leczenia mogą skorzystać dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym – wówczas granicznym wiekiem jest 18 lat.
Pobyt w ramach tego świadczenia także trwa 21 dni. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same. Z zastrzeżeniem, że NFZ pokrywa leczenia dziecka. Natomiast koszty przejazdu z turnusu i na turnus, a także koszt pobytu opiekuna należy uregulować oddzielnie.

Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, natomiast końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ponadto w trakcie turnusu kontrolne badanie lekarskie owinno się odbyć co najmniej dwa razy.

Dziecko ma zapewnione:

 • ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego
 • codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie
 • doraźne interwencje lekarskie
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwania pielęgniarki.

W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w turnusie. Czyli średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie.

Świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia:

 • realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej,
 • świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.