Dzięki warsztatom terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Poprzez różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i warsztatowe uczą się samodzielności, nabywają umiejętności pozwalające im na podjęcie zatrudnienia. W 2018 r. z WTZ korzystało blisko 27,5 tys. osób.

512,5 mln zł – łączny koszt WTZ w 2018 r.

W 2018 r. w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób. Najwięcej, bo 87 WTZ, działało w województwie wielkopolskim – uczestniczyło w nich łącznie ponad 3 tys. osób. W ubiegłym roku koszty działania WTZ w całym kraju wyniosły przeszło 512,5 mln zł. W tym dofinansowanie ze środków PFRON to niemal 453,5 mln zł.

Cel warsztatów

Warsztaty terapii zajęciowej mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Celem prowadzonych zajęć jest przede wszystkim:

  • rozwijanie przez uczestników umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
  • poprawa psychofizycznych sprawności
  • zdobycie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

To bardzo ważne i potrzebne miejsca, które są czasami jedynymi w powiecie placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Należy wspierać takie inicjatywy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Nakłady na WTZ

W ubiegłym roku zwiększone zostało dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. W 2018 r. było to 16 596 zł. Tymczasem w 2019 r. kwota ta wzrosła do 17 796 zł, a w roku kolejnym (w 2020 r.) jeszcze wzrośnie do 18 996 zł.

Warsztaty terapii zajęciowej współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu a także 90 proc. kosztów jego działalności. W tym roku na wsparcie WTZ ze środków PFRON zaplanowano prawie 492 mln złotych. Od 2015 roku budżet na realizację tego celu wzrósł o ponad 100 mln złotych.

Co więcej, w ubiegłym roku PFRON uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowych zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jest przyznawane w formie miesięcznej stawki osobowej. W okresie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. wysokość obowiązującej w programie miesięcznej stawki na osobę wynosi 400 zł.

 

Źródła:
  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/warsztaty-terapii-zajeciowej-to-szansa-na-samodzielnosc

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.