We wszystkich miastach wojewódzkich odbyły się krajowe konferencje poświęcone współpracy PFRON z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy dyskutowali o dobrych praktykach i efektach pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Szukali też nowych rozwiązań w systemie wsparcia.

Cykl spotkań z przedstawicielami trzeciego sektora w poszczególnych regionach zainaugurowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych to konieczność prowadzenia stałej współpracy. To współpraca centralna. Z samorządami gminnymi, miejskimi, wiejskimi czy powiatowymi. A także z sektorem trzecim, który w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę – podkreśliła minister podczas wydarzenia w Zielonej Górze.

Działalność PFRON

Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego.

Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas konferencji, które zorganizowaliśmy we wszystkich miastach wojewódzkich, chcieliśmy pokazać, jakie środki Funduszu są rozdysponowywane również dla trzeciego sektora. A liczby mówią same za siebie – wskazuje prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku blisko 279 mln złotych. Ponadto ponad miliard złotych Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom. Zajmują się one realizacją programów sprzyjającym zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto niwelują bariery architektoniczne. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Jak wskazuje prezes Maląg, spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora były także doskonałą okazją do zebrania informacji o tym, co jeszcze osobom z niepełnosprawnościami jest potrzebne.

Podczas tych spotkań dowiedzieliśmy się, że potrzeba jeszcze większego wsparcia WTZ-ów. Szukamy sposobów, jak te oczekiwania spełnić – wyjaśniła prezes Zarządu PFRON.

Odpowiedzialność trzeciego sektora

Gościem jednej z konferencji był Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Zwrócił uwagę na kwestię odpowiedzialności. Powierzenie trzeciemu sektorowi tak wielu zadań w zakresie tworzenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, od diagnozy do włączenia społecznego i zawodowego, to olbrzymie zobowiązanie.

Czujemy się szczególnie wyróżnieni tym, że instytucje szczebla centralnego nam zaufały. Dzięki środkom z PFRON i solidarnościowego funduszu wsparcia organizacje pozarządowe będące najbliżej osób potrzebujących mogą skutecznie organizować potrzebną pomoc – zaznaczył Jagodziński. Dodał, że ta współpraca ma charakter wzajemny.

Organizacje pozarządowe nie tylko korzystają z krajowych środków publicznych. Dzięki udziałom w konkursach i odbywającej się tam ocenie, mogą też się profesjonalizować. Szczególnie w efektywnej pomocy osobom niepełnosprawnym – podkreślił przedstawiciel „FAR”.

Natomiast wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Mariusz Mituś mówił o działaniach, jakie organizacja podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo mocno obserwujemy i słuchamy, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. Przygotowujemy ich do pracy w różnych formach – wskazał Mituś. Wyjaśnił, że PSONI stara się rozwijać takie projekty, jak mieszkania treningowe i opiekę asystencką.

Mają one ogromne znaczenie w nawiązywaniu przez osoby niepełnosprawne relacji społecznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie PFRON – podkreślił.

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „2018. Kondycja organizacji pozarządowych” w 2018 roku w Polsce istniało 143 tys. organizacji, w tym 117 tys. stowarzyszeń. Szacuje się, że na rzecz osób chorych oraz osób z niepełnosprawnością działa około 25 proc. organizacji trzeciego sektora.

Źródło:
  1. Materiały prasowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.