Partnerzy portalu:
Środa: 19 czerwca 2024

Zgłoszenia do szczepień przeciwko COVID-19 osób z grupy ) wydłużono do 14 stycznia 2021 roku/ fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Wytyczne dla szpitali węzłowych w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Poniżej publikujemy wytyczne dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie 0:

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

 • Pracownicy szpitala węzłowego
 • Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym także stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • Osoby pracujące w  Domach Pomocy Społecznej a także pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym również firm transportujących leki
 • Pracownicy uczelni medycznych a także studenci kierunków medycznych
 • Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarki, położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
 • Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie 1:

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

 • Funkcjonariusze a także pracownicy Policji
 • Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej a także druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia
 • Członkowie pozostałych służb ratowniczych takich jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
 • Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, to znaczy tacy, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Zadania szpitala węzłowego

W pierwszej kolejności Dyrektor szpitala węzłowego wyznacza koordynatora ds. szczepień w danym szpitalu. Dane koordynatora szpital przekazuje do OW NFZ (imię, nazwisko, numer tel. a także e-mail) oraz umieszcza na stronie internetowej szpitala w zakładce dot. akcji szczepień.

Koordynator:

 • Kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do szpitala,
 • Kontaktuje się również z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu ustalenia terminu szczepień.
 • Realizuje także działania informacyjno-promocyjne.

Dyrektor szpitala wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego) i dane tej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z oświadczeniem tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przekazuje do OW NFZ w terminie do dnia 18.12.2020.

Szpital zakłada dedykowaną skrzynkę mailową dot. akcji szczepień. A także publikuje tę informację na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 17.12.2020 r. W tym miejscu publikuje również formularz zgłoszeń na szczepienia.

Na tę skrzynkę dedykowane podmioty będą przysłały listy chętnych do szczepienia na formularzu

Szpital tworzy listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki. A także zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych. Zgoda może być w formie mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę. Ww. lista powinna zostać wygenerowana do dnia 28.12.2020 r. Osoby które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia 28.12.2020. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 1 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin przyjmowania list zostanie podany w osobnym komunikacie.

Szpital realizuje czynności w systemach IT

Szpital ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych. Kontakt odbywa się poprzez koordynatora szczepień.

Na końcu szpital przeprowadza szczepienia oraz umawia termin podania drugiej dawki szczepionki.

Źródła
 1. https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1608808338_wytyczne-dla-szpitali-wezlowych-18122020.pdf

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!