Przeciwciała monoklonalne, terapie genowe, pobudzanie neuroregeneracji czy szukanie nowych wskazań dla istniejących już leków – to tylko kilka z bardzo obiecujących kierunków rozwoju współczesnej neurologii. A warto pamiętać, że obecny rozwój tej dziedziny medycyny jest niezwykle dynamiczny.

 • Rozwój neurologii
 • Przełomowe terapie w neurologii – przeciwciała monoklonalne
 • W jakich chorobach stosuje się przeciwciała monoklonalne?
 • Przeciwciała monoklonalne a choroby otępienne i choroba Parkinsona
 • Leczenie SMA
 • Potrzeby neurologii

W ciągu ostatnich kilkunastu lat neurologia zmieniła się ze specjalizacji głównie diagnostycznej w dziedzinę, w której możliwe jest nowoczesne, wysoce innowacyjne, skuteczne leczenie pacjentów. Wciąż powstają i rozwijane są skuteczne terapie na choroby układu nerwowego. Takie, które jeszcze do niedawna uważano za nieuleczalne.

Rozwój neurologii

– Jednak, aby móc w pełni korzystać z najnowszych zdobyczy medycyny w zakresie leczenia chorób układu nerwowego, konieczne są pilne zmiany systemowe dotyczące organizacji opieki neurologicznej w Polsce. W kończącym się roku jubileuszu 90-lecia powołania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego apel ten powtarzany był wielokrotnie – podkreśla prof. Konrad Rejdak, prezes PTN.

Mówiąc o kierunkach rozwoju terapii w neurologii, warto zauważyć, że rozwijane są zarówno terapie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. Czyli wciąż poszukiwane są takie czynniki i działania, które mogłyby poprawić efekty farmakoterapii. Np. specjalistyczna dieta. Jeśli chodzi natomiast o terapie farmakologiczne, to istnieją generalnie trzy drogi rozwoju:

 • tworzone są zupełnie nowe leki
 • modyfikowane są leki już istniejące
 • tworzone są ich pochodne.

A także dochodzi do tzw. repozycjonowania substancji. Leki utworzone z myślą o innych chorobach po pewnym czasie okazują się skuteczne w leczeniu chorób neurologicznych. Uzyskują więc rejestrację w tym nowym wskazaniu.

W przypadku wszystkich terapii farmakologicznych, stosowanych w neurologii, wciąż dużym wyzwaniem pozostaje pokonanie bariery krew-mózg i dostarczenie leku do ośrodkowego układu nerwowego. Czyli miejsca gdzie toczy się proces chorobowy. A zatem tam, gdzie lek powinien działać. W tym celu stosuje się różne strategie; jak np. wykorzystanie cząsteczek wirusów w roli nośników leku – mówi prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Przełomowe terapie w neurologii – przeciwciała monoklonalne

Jedną z grup innowacyjnych leków, stosowanych obecnie w neurologii, są przeciwciała monoklonalne (mAb). Czym są te substancje? Przeciwciała to białka produkowane w organizmie człowieka przez limfocyty B, do zwalczania obcych patogenów.

Przeciwciała monoklonalne są natomiast produkowane w laboratorium – przez jedną linię (jeden klon) limfocytów B. A więc wszystkie są identyczne.

To duże cząsteczki, które po wprowadzeniu do organizmu, specyficznie wiążą się z określonymi antygenami – stanowiącymi tzw. cel terapeutyczny. Poprzez związanie z celem terapeutycznym, np. określonym receptorem na powierzchni konkretnych komórek, przeciwciała monoklonalne przerywają proces patologicznych przemian, prowadzących do rozwoju choroby.

Za opracowanie zasad produkcji przeciwciał monoklonalnych w 1984 roku przyznano Nagrodę Nobla. Od tamtej pory technologia ta znacząco zmieniła się. Początkowo stosowano przeciwciała mysie. Następnie udało się skonstruować przeciwciała chimeryczne. Czyli składające się z części mysich i ludzkich. A obecnie produkuje się  przeciwciała w pełni humanizowane a także ludzkie.

W jakich chorobach stosuje się przeciwciała monoklonalne?

W neurologii przeciwciała monoklonalne stosowane są w leczeniu takich chorób jak:

 • SM (stwardnienie rozsiane),
 • NMOSD (czyli spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego, neuromyelitis optica spectrum disorders),
 • miastenia
 • migrena przewlekła.

Ogromne nadzieje wiążą się z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych u pacjentów z chorobą Alzheimera a także chorobą Parkinsona. W tych wskazaniach obecnie toczą się badania kliniczne z tymi lekami.

Przeciwciała monoklonalne a choroby otępienne i choroba Parkinsona

Wynalezienie skutecznych leków dla osób chorujących na chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona to wielka potrzeba medyczna
i społeczna. Coraz więcej osób boryka się z tymi schorzeniami. Chorują coraz młodsi, a efektywnych leków brakuje.

Szacuje się, że na choroby otępienne choruje 500 tys. Polaków. A na najczęstszą z nich – chorobę Alzheimera – ponad 350 tys. osób w Polsce. Na chorobę Parkinsona każdego roku w Polsce zachorowuje prawie 8 tys. osób. Cierpi na nią ponad 90 tys. osób. Niestety, z roku na rok na całym świecie obserwuje się wzrost zachorowań na chorobę Parkinsona. W ciągu ostatnich 30 lat liczba ta wzrosła aż 2,5-krotnie. Choć najczęściej chorują osoby po 60. roku życia, to zdarza się, że chorobę diagnozuje się u osób młodszych – po 40., a nawet 30. roku życia – zauważa prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak.

Leczenie SMA

Niezwykły przełom w leczeniu chorób neurologicznych wiąże się także z wprowadzeniem terapii genowych. Czyli takich, które naprawiają dysfunkcje określonych genów, odpowiedzialne za powstawanie chorób.

Przykładem zastosowania w neurologii terapii wpływających na genom jest leczenie SMA (rdzeniowego zaniku mięśni). Obecnie do leczenia SMA zarejestrowane są trzy terapie. Wszystkie dostępne i refundowane w Polsce w ramach programu lekowego. Jedna z tych terapii polega na dostarczeniu do organizmu pacjenta prawidłowego genu w miejsce genu uszkodzonego. Dwie pozostałe terapie aktywują tzw. gen zapasowy obecny w organizmie każdego człowieka, po to, aby u osoby chorej przejął on funkcję genu uszkodzonego.

SMA – program lekowy

W programie lekowym leczona jest już zdecydowana większość z prawie 1200 polskich pacjentów z SMA. Do terapii kwalifikuje się zarówno dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (w tym również te najmłodsze, u których chorobę rozpoznano dzięki badaniom przesiewowym noworodków), jak i dorośli pacjenci. Warto wiedzieć, że w Polsce są pacjenci z SMA, którzy rozpoczęli leczenie w wieku ponad 60 lat!

Potrzeby neurologii

Możliwość leczenia poprzez wpływanie na geny jest nową i fascynującą drogą rozwoju neurologii. Ale, aby z tego innowacyjnego leczenia mogli skorzystać wszyscy pacjenci, nie wystarczy refundacja leków. Niezbędny jest wzrost nakładów na obsługę programów lekowych a także inwestycje w kadry lekarskie, pielęgniarskie i pomocnicze w neurologii. Aby móc w pełni korzystać z najnowszych zdobyczy medycyny w zakresie leczenia chorób układu nerwowego, konieczne są pilne zmiany systemowe dotyczące organizacji opieki neurologicznej w Polsce. O uporządkowanie systemu organizacji i finansowania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia od lat zabiega Polskie Towarzystwo Neurologiczne – apeluje prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Modyfikacje i nowe wskazania „starych” leków

– Jeśli chodzi o modyfikowanie i tworzenie pochodnych od wcześniej istniejących leków, po to, żeby uzyskać leki o większej skuteczności działania, doskonałym przykładem jest leczenia padaczki. Natomiast dla repozycjonowania leków, czyli szukania nowych wskazań do ich zastosowania, przykładów mamy całe mnóstwo. Takie podejście, czyli szukanie nowych wskazań dla istniejących już leków, zamiast opracowywania zupełnie nowych substancji, jest znacznie tańsze, szybsze i łatwiejsze. Leki o znanym już mechanizmie działania i profilu bezpieczeństwa przechodzą przez skróconą ścieżkę badań klinicznych. Szybciej uzyskują rejestrację do zastosowania u pacjentów. Przykład to stwardnienie rozsiane. W jego leczeniu obecnie są wykorzystywane z powodzeniem leki wcześniej stosowane w onkologii, hematologii, czy reumatologii.

Co ciekawe, te same leki mają jeszcze „dalsze życie” i obecnie są badane w leczeniu m.in. miastenii, udarów mózgu, neuroinfekcji czy chorób neurozwyrodnieniowych. Badania nad repozycjonowaniem leków prowadzone są także w Polsce. Przykładowo obecnie w czterech ośrodkach w Polsce trwa pierwsze na świecie, podwójnie zaślepione badanie kliniczne dotyczące zastosowania kladrybiny (czyli leku na SM) w leczeniu miastenii rzekomoporażnej. To badanie kliniczne niekomercyjne. Jego sponsorem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a instytucją finansującą Agencja Badań Medycznych – mówi prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, twórca nowej metody leczenia.

Neurogeneza w dorosłych mózgach

Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny, w leczeniu wielu chorób układu nerwowego udaje się zahamować ich progresję. Wciąż ogromnym wyzwaniem dla naukowców pozostaje jednak regeneracja układu nerwowego czyli odwracanie uszkodzeń spowodowanych przez chorobę, zanim została ona zdiagnozowana i włączono leczenie. Jeszcze jakiś czas temu uważano, że nowe komórki nerwowe powstają wyłącznie w życiu płodowym. Dziś wiemy, że neurogeneza, czyli tworzenie nowych neuronów, zachodzi również u osób dorosłych. Nawet w tych w starszym wieku. Choć w znacznie mniejszym zakresie niż podczas życia płodowego. Proces neurogenezy wieku dorosłego można jednak pobudzać. Takie próby  podejmują obecnie naukowcy; m.in. z zastosowaniem różnych czynników odżywczych, poprzez przeszczepy komórek macierzystych, czy „przeprogramowywanie” komórek mózgowych.

Badania te wzbudzają duże nadzieje. M.in. w leczeniu choroby Alzheimera, udaru mózgu, depresji czy uszkodzeń mózgu związanych z urazami.

To są obecnie największe wyzwania naukowe w neurologii.

Czas na zmiany systemowe

Kończący się rok 2023 był dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego rokiem jubileuszowym. Świętowano 90-lecie jego istnienia. Była to okazja nie tylko do przypomnienia historii
i dotychczasowych dokonań Towarzystwa, ale przede wszystkim do spojrzenia w przyszłość. Zastanowienia się, co należy zmienić i w jakim kierunku iść, aby w pełni wykorzystać osiągnięcia współczesnej medycyny i poprawić sytuację polskich pacjentów z chorobami układu nerwowego. A także warunki pracy personelu medycznego.

Najważniejsze wyzwania zaprezentowano w Dekalogu Potrzeb Polskiej Neurologii.

Cieszymy się, że jeden z punktów naszego Dekalogu już zrealizowano i neurologia od lipca tego roku to specjalizacja priorytetowa. Liczymy, że w Nowym 2024 Roku uda się nam, we współpracy z Krajową Radą ds. Neurologii, konsultantem krajowym, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, zrealizować pozostałe postulaty – podkreśla prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.