Świadomość, jakie są prawa pacjenta pozwala oszczędzić wielu niesnasek, gdy trafiamy pod opiekę personelu medycznego i placówek służby zdrowia. W naszym cyklu pochylamy się nad kolejnym z praw pacjenta.  Na czym polega prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego? 

  • Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Prawo pacjenta do dodatkowej opieki

Wyobraźmy sobie, że stan zdrowia zmusza nas do pozostawania na oddziale szpitalnym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy innym podmiocie leczniczym o charakterze stacjonarnym i całodobowym.

Poza wyjątkowymi przypadkami, gdy pacjentowi towarzyszy opiekun, na ogół w szpitalnych murach znajdujemy się bez najbliższych. Dla wielu chorych rozłąka wiąże się z tęsknotą, utratą komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Warto wówczas pamiętać, że pacjent a prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego czy korespondencyjnego z innymi osobami. Placówka lecznicza nie może tego kontaktu uniemożliwiać lub utrudniać. Z powodów organizacyjnych powinna natomiast określić czas i – ewentualnie – miejsce spotkań itp.
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ma też inny wymiar. Jeśli z jakiejś przyczyny nie życzymy sobie kontaktu z kimś – mamy również prawo do odmowy np. wizyty.

Prawo pacjenta do dodatkowej opieki

Ponadto, przebywający w placówce leczniczej pacjent może wyrazić wolę skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez niego wskazanych. Przez tę dodatkową opieką rozumie się takie działania, która nie polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Skorzystanie z prawa do dodatkowej opieki nie oznacza jednak, że obowiązek ten przestaje ciążyć na personelu placówki medycznej.

Personel bowiem nie może wyręczać się rodziną czy bliskimi osobami w opiece nad chorym. Nadal ma obowiązek nadzoru nad prawidłową opieką nad pacjentem i troski o nią.

Dlatego, by uniknąć nieporozumień, warto wcześniej ustalić, jaki zakres opieki pielęgnacyjnej spocznie barkach osoby wskazanej przez pacjenta. Jaki natomiast weźmie na siebie personel medyczny placówki.

Pacjent ponosi koszty realizacji praw. Jeśli ich realizacja wiąże się z kosztami podmiotu leczniczego, podmiot ten może zażądać uiszczenia opłaty rekompensującej koszty. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu przedsiębiorstwa/podmiotu.

Czytaj także:  Prawa pacjenta – prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.