W polskim systemie zdrowia na dobre zagościły teleporady – kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie precyzujące standardy ich przeprowadzania.

Kilka dni temu, tuż przed rezygnacją ze stanowiska ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego a także wiceministra Janusza Cieszyńskiego, resort zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Rozwiązania służą poprawie jakości usług medycznych w POZ, jak również zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu w dobie epidemii koronawirusa.

– Teleporady stały się ważnym narzędziem opieki nad pacjentami w tych trudnych czasach. Dostrzegliśmy wiele ich zalet i na pewno chcemy, aby pozostały w POZ jako jedna z form opieki. Jednak widzimy potrzebę standaryzacji. Opisania zasad postępowania i wskazania, kiedy należy zachować szczególną ostrożność i zbadać pacjenta osobiście. Chodzi o to, aby eliminować błędy i poprawiać jakość udzielanych świadczeń – argumentował były już wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Teleporady – podstawowe wytyczne

Stosowne rozwiązania wejdą w życie z końcem sierpnia. Przepisy standaryzujące teleporadę będą zawierały m.in.

 • ustalenie przez lekarza udzielającego teleporady, czy jest ona wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego lub poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego bezpośrednio
 • przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność
 • regulacje kwestii przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta, tak aby przepływ dokumentacji w formie elektronicznej był chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem.

Wytyczne dotyczące teleporad w POZ

Wytyczne dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii opracował konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej.

– Przygotowane dokumenty obligują świadczeniodawców do organizacyjnego przygotowania placówek do płynnej realizacji świadczeń w ramach teleporad. A także zawierają praktyczne wskazówki dla personelu medycznego, jak bezpiecznie realizować teleporady w czasie epidemii – informuje dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wytyczne określają m.in.:

 • sposób rejestracji pacjentów
 • formy udzielania porad zdalnych
 • kwestie związane z organizacją pracy
 • wskazują również przypadki, w których realizowane powinny być wizyty osobiste pacjentów w placówkach.

Jak będą wyglądać teleporady w POZ?

 • Realizacja teleporady, w tym również ustalenie jej terminu są uzgadniane w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej świadczeniodawcy lub telefonicznie.
 • Lekarze, pielęgniarki lub położne udzielają teleporad w zakresie swoich kompetencji.
 • Możliwe formy teleporady: porada telefoniczna, wideorozmowa a także e-mail (w uzasadnionych przypadkach). O możliwości i sposobie jej realizacji powinna poinformować przychodnia.
 • Przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ musi potwierdzić tożsamości pacjenta. Robi to na podstawie dostępnych informacji: danych z dokumentacji medycznej, a w przypadku wideoporady – po okazaniu dokumentu tożsamości albo przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

Przebieg teleporady:

 1. Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną.
 2. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wpisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne.
 3. Jeśli problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczności wizyty w placówce.
 4. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Czytaj także: Porada telefoniczna czy tradycyjna wizyta – za i przeciw

Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/teleporady—zbior-zasad-i-dobrych-praktyk-dla-lekarzy-poz
 2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/standard-organizacyjny-teleporady-w-ramach-podstawowej-opieki-19017272

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.