Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie od 27 marca rozpocznie zapisy pacjentów do kolejki do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) nusinersenem. Na refundację tej terapii pacjenci czekali od lat.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie informuje, iż od dnia 27.03.2019 godz. 8.00 rozpocznie się procedura zapisu pacjentów do kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) (ICD-10: G12.0, G12.1).

Do leczenia nusinersenem kwalifikują się:

  • przedobjawowi i objawowi pacjenci z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni 5q potwierdzonego badaniem genetycznym;
  • pacjenci uprzednio leczeni nusinersenem w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że na dzień rozpoczęcia terapii mieli rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni 5q potwierdzone badaniem genetycznym oraz z powodów klinicznych nie wykluczono ich z programów.

Oznacza to że świadczenia medyczne będą w całości finansowane ze środków publicznych.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w programie lekowym powinny dokonać zgłoszenia emailem na adres:

m.krzysztalowska@spsk1.szn.pl

dr n. med. Maja Krzyształowska-Wawrzyniak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych i Pakietu Onkologicznego SPSK nr 1 PUM w Szczecinie

tel. 91 425-0455

Uwaga!

Zgłoszenia należy składać od dnia 27.03.2019 godz. 8.00. wyłącznie drogą mailową.

W zgłoszeniu prosimy wskazać dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie realizacji programu). W treści wiadomości należy także zamieścić formularz zgody pacjenta:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie dla celów związanych z realizacją programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”.

Informacje dotyczące planowanego rozpoczęcia kwalifikacji do programu oraz niezbędnych dokumentów będą przekazywane pacjentom indywidualnie.

Dyrekcja SPSK 1 PUM

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.