Fundacja Dignitas Dolentium ogłosiła nabór wniosków w XII edycji Programu Pomocna Dłoń. Pomoc polega na jednorazowym przekazaniu cierpiącym na SLA wsparcia finansowego. Jak wnioskować o pomoc i kto może skorzystać z programu?

Pomagamy wyłącznie chorym na MND (Motor neuron disease G12.2 ICD-10) czyli: SLA, PLS, PMA lub PBP! Nie chorym na dystrofię mięśniową, miastenię, SMA itd. – są to różne choroby. Pomoc ma charakter przekazania jednorazowo na edycję programu 800 złotych cierpiącym na SLA przebywającym w domu, którzy są obłożnie chorzy lub są wentylowani mechanicznie lub żywieni eneteralnie (np. PEG). Rozumiejąc, że chorzy i ich bliscy mają dosyć zmagania się z biurokracją, wypełnianiem pism urzędowych itp., ograniczyliśmy do minimum wymagania natury formalnej – tłumaczy Fundacja Dignitas Dolentium.

Jak wnioskować o pomoc?

Wystarczy aby:

  • jakikolwiek lekarz np. rodzinny w zaświadczeniu potwierdził, że dana osoba choruje na SLA/MND i jest w ciężkim stanie;
  • chory ubiegający się o pomoc wypełnił formularz wniosku, który ma tylko jedną stronę;
  • do wniosku dołączył kserokopię wypisu ze szpitala i to wszystko wysłał na adres:

Dignitas Dolentium

ul.Gorczańska 26

34-400 Nowy Targ

Wzory wymaganego zaświadczenia, formularz wniosku oraz regulamin programu „Pomocna dłoń” znajdują się tu:

http://mnd.pl/pomocna_dlon.htm

można je także otrzymać pisząc do nas na adres:

mnd-sla@wp.pl

UWAGA! Zaświadczenie lekarskie musi być wydane na załączonym wzorze.

Następnie Zarząd sprawdza poprawność wniosku najszybciej jak tylko może, nie później jednak niż 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku błędów we wniosku, Zarząd może zadecydować o jego odrzuceniu bądź poprosić uczestnika o jego uzupełnienie. Gdy dokumentacja będzie kompletna i zapadnie decyzja o wsparciu – pieniądze trafiają na konto wnioskodawcy.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.