Jak powinna wyglądać praca pielęgniarki POZ w czasie epidemii koronawirusa w Polsce? Ukazały się zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka wprowadziła dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 • wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie; a także po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty, przyjmuj tylko pacjentów z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 • teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 • Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych. Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19.
 • Pacjent stabilny powinien być poinformowany w rozmowie telefonicznej o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e-recepty a także  środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
 • Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ powinny być poprzedzone wywiadem telefonicznym z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej a także pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.

Rozmowa telefoniczna

W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

 • Czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
 • Czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
 • Zapytaj, czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2.
 • Czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

Jedna twierdząca odpowiedźi powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

UWAGA! Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników:

 • ma gorączkę powyżej 38 °C
 • kaszel
 • trudności w oddychaniu

ustal w porozumieniu z lekarzem POZ – teleporadę lekarza POZ.

Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję, co dalej z pacjentem. Natomiast gdy pacjent informuje , że jest z kontaktu, nie ma jednak objawów (pacjent bezobjawowy), powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją sanepidu. Pielęgniarka powinna udostępnić pacjentowi numer telefonu do właściwej stacji sanepidu.

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

PAMIĘTAJ!

 • Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej.
 • Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
 • Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują.

Środki Ochrony Indywidualnej

Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie:

 • 3 czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1,2,3
 • 1 worek plastikowy w innym kolorze
 • 2 pary rękawiczek
 • maska twarzowa z filtrem HEPA, ewentualnie chirurgiczna
 • fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 • gogle lub przyłbica
 • preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
 • pamiętaj również o związaniu lub upięciu włosów.

Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

Organizacja wizyty domowej

 • Umów telefonicznie wizytę domową.
 • Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty.
 • Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory (bezpośrednio przed wizytą).
 • Poinformuj, aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny.
 • Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty. Jeśli jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości, poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem.
 • Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, natomiast  drzwi do pokoju chorego otwarte.
 • Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu.

Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

 • Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 • Pamiętaj o zasadzie : „nic poniżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, a także innych ozdób na nadgarstkach.
 • Zepnij włosy.
 • Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce a także nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta.
 • Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne).
 • Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice.
 • Następnie załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, aby dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, aby środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA , zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
 • Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę.
 • Załóż rękawice zewnętrzne (drugie).
 • Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

Pamiętaj! W domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.

Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione również poprzez teleporadę.

Algorytm zdejmowania Środków Ochrony Osobistej

 • Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku.
 • Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować).
 • Zdezynfekuj rękawice wewnętrzne.
 • Zdejmij maskę ochronną twarzową (jeśli użyłaś maski z filtrem hepa, pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną. A następniem trzymając czaszę maski, odsunąć maskę od twarzy. Zdejmując ją, umieść natychmiast w 1 czerwonym worku.
 • Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku.
 • Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
 • Zamknij szczelnie, tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się.
 • Zdezynfekuj dłonie a także nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta.
 • Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, którego użyłaś podczas udzielania świadczenia.
 • Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​.

Pamiętaj!

 • Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki.
 • Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia.
 • Bierz pod uwagę, że sytuacja zmienia się dynamicznie.

Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

 • Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram.
 • Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
 • Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej).
 • Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej.
 • Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej , przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni.
 • Wizyta powinna trwać krótko.
 • Wywietrz gabinet po każdym pacjencie.
 • Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji.
 • Dezynfekuj klamki a także inne miejsca dotykowe kilkukrotnie w ciągu dnia.
 • Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, którego używasz: glukometru, stetoskopu itp.
 • Wszystko dokumentuj w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

 • Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta.
 • Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy.
 • Udzielaj teleporady w jednym czasie tylko jednemu pacjentowi.
 • Udzielanie kilku teleporad jednocześnie grozi bowiem popełnieniem błędu!
 • Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest ryzykirm błędu!
 • Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał to o czym rozmawialiście.
 • Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował.
 • Edukuj pacjenta, a także monitoruj telefonicznie efekty edukacji.
 • Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o ich realizacji.
 • Jeżeli to możliwe, poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
 • Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Ważne!

Pamiętaj także o wpisaniu również godziny teleporady.

Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

Pamiętaj!

W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
 • W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
 • Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
 • Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
 • Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2.
 • Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
 • Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
 • Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
 • Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
 • Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
 • Sytuacja zmienia się dynamicznie.
Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-do-stosowania-pielegniarki-poz

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.