Jak powinien postępować członek zespołu medycznego domowego leczenia respiratorem jeśli znajdzie się z grupie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV2-2 lub zapadnie na inną infekcję wirusową?

W okresie walki z koronawirusem SARS-CoV-2 personel medyczny, który dociera do domu chorego, powinien przedsięwziąć szczególne środki ostrożności. Bezpieczeństwo pacjentów korzystających z respiratorów w domach jest bowiem priorytetowe.

Warto mieć jednak świadomość, że mimo podejmowanych środków ostrożności, choroby nie omijają także personelu medycznego.

Jak powinien postąpić członek zespołu medycznego domowego leczenia respiratorem, jeśli znajdzie się z grupie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV2-2 lub zapadnie na inną infekcję wirusową? Specjalną procedurę Procedurę opracował Ośrodek Wentylacji Domowej Medycyny Specjalistycznej w Bydgoszczy.

Kryterium epidemiologiczne

Jeśli członek domowego zespołu leczenia respiratorem przebywał zagranicą, w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusem SARS-CoV-2 lub miał kontakt z chorym zakażonym lub przybyłym z obszaru występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni, powinien:

 1. Poinformować Koordynatora Ośrodka Wentylacji Domowej.
 2. Zaprzestać wizyt u pacjentów na okres min 14 dni.
 3. Prowadzić samoobserwacje przez okres 14 dni od czasu kontaktu/powrotu.
 4. W przypadku wystąpienia objawów postępować zgodnie z zaleceniami GIS, MZ, NFZ.
 5. Wznowienie wizyt u pacjentów możliwe po wykluczeniu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

W przypadku infekcji wirusowej u członka zespołu medycznego domowego leczenia respiratorem (przy braku kryterium epidemiologicznego)

Jeśli członka zespołu medycznego nie dotyczy kryterium epidemiologiczne, ale ma cechy infekcji wirusowej, powinien:

 1. Zaprzestać wizyt u chorych wentylowanych do czasu ustąpienia infekcji.
 2. Zgłosić fakt wystąpienia u siebie infekcji:
 • chorym nad którymi sprawuje opiekę wentylacyjną lub ich opiekunom
 • pozostałym członkom personelu medycznego
 • Koordynatorowi Ośrodka Wentylacji Domowej, aby mógł on wyznaczyć osobę mogącą wykonywać wizyty w zastępstwie.

W skrajnych przypadkach, na przykład wówczas gdy koordynator ośrodka wentylacji domowej nie może wyznaczyć zastępstwa – z powodu braku kadry medycznej na danym terenie lub powodów medycznych bądź organizacyjnych – konieczne może się okazać:

 • zwiększenie ilości wizyt telefonicznych w miejsce wizyt osobistych,
  zastąpienie części/większości wizyt lekarskich pielęgniarskimi i odwrotnie
 • w przypadku chorych ze dużym ryzykiem dekompensacji oddechowej – skierowanie chorego do dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Autorem dokumentu jest Przewodniczący Sekcji Wentylacji Domowej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i dr Zbigniew Szkulmowski  i Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Źródła:
 1. http://www.anestezjologia.org.pl/news,main,398.html

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.