W sześciu miastach wojewódzkich odbędą się konsultacje w sprawie wdrożenia przez samorządy usługi „taksówki dla osób niepełnosprawnych” czyli indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w:

  • Olsztynie
  • Toruniu
  • Gorzowie Wielkopolskim
  • Lublinie
  • Opolu
  • Warszawie.

Wezmą w nich udział samorządowcy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A także osoby, które mają doświadczenie w realizacji inicjatyw wspierających mobilność osób niepełnosprawnych.

Projekt ma wprowadzić nową jakość usług transportowych

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach małych gmin np. wiejskich, na terenie których taka usługa dotychczas nie funkcjonuje.

Dzisiaj osoba o ograniczonej mobilności musi korzystać ze środków transportu zbiorowego, który nie umożliwia im rozwijania aktywności w życiu publicznym.

Dobry transport i likwidacja barier to możliwość społecznej aktywności

– Osoby doświadczające problemów w przemieszczaniu się są narażone na wykluczenie, a także rzadziej podejmują aktywność społeczną czy zawodową. Uruchomienie usług transportu „door-to-door” oraz dostosowania architektoniczne realnie poprawią sytuację osób borykających się z takimi trudnościami w naszym kraju – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Usprawnienia architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych będą polegać na dostosowaniu budynku w taki sposób, by osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie korzystać z jego części wspólnych. Zakres usprawnień jest szeroki i obejmuje m.in. montaż windy, barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych czy automatycznego oświetlenia. Usprawnienia powinny być przygotowywane z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania.

– Projekt ma charakter pilotażowy dlatego zapraszamy samorządy do udziału w konsultacjach dokumentacji a następnie do składania wniosków o granty. Co więcej ze wsparcia, będzie mogło skorzystać bardzo szerokie grono odbiorców potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Nie tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie zawężamy grona odbiorców pomocy – dopowiada kierownik projektu Anna Milewska-Podgrudna.

Projekt ma budżet sięgają ponad 53,7 mln zł. To kolejny krok w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus. Zakłada on podejmowanie działań zmniejszających wykluczenie społeczne powodowane barierami

PFRON

Źródła:
  1.  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/transport-indywidualny-dla-osob-niepelnosprawnych-ruszaja-konsultacje/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.