Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych.

CZYTAJ ARTYKUŁ