Dziecięce rozumienie pojęcia choroby i śmierci kształtuje się do około 11 roku życia dziecka. Warto mieć świadomość jego odmienności od tego, co wiedzą dorośli. CZYTAJ ARTYKUŁ