E-recepta (elektroniczna recepta) – jak z niej korzystać? Jakie wnioski płyną z dotychczasowych doświadczeń z e-receptami? Jak przebiegało wdrażanie systemu?

CZYTAJ ARTYKUŁ