Niedawno media obiegła informacja o waloryzacji rent i emerytur.  Jedną z jej konsekwencji będzie także podwyższenie progu dochodowego branego pod uwagę przy świadczeniu uzupełniającym do 500 zł. To dobra wiadomość dla osób niesamodzielnych. Wskutek waloryzacji, wzrośnie on z 1600 zł do 1700 zł.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc. Z zastrzeżeniem jednak, że nie mniej niż o 70 zł brutto. Jak podkreśliła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg w informacji udzielonej Polskiej Agencji Prasowej, celem podwyższenia progu dochodowego jest to, aby nikt nie stracił na waloryzacji rent i emerytur.

Do 500 zł dla osób niesamodzielnych

Ze świadczeniem przyznawanym od niedawna osobom niesamodzielnym od początku wiąże się sporo kontrowersji, związanych choćby z progiem dochodowym uprawniającym do jego otrzymania. Aktualnie świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji i może mieć miesięcznie wymiar maksymalnie 500 zł. Przy czym łączna kwota tego świadczenia a także świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. Co ważne, z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków.  Próg ten ma wzrosnąć do 1700 zł. I tak jak dotychczas, w razie przekroczenia go świadczenie dla osób niesamodzielnych będzie obniżane zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”

Co się wlicza do dochodów przy ustalaniu prawa do świadczenia?

Przy ustalaniu prawa do świadczenia dla osób niesamodzielnych wlicza się świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są to między innymi:

 • zasiłek dla bezrobotnych
 • stypendium
 • dodatek aktywizacyjny
 • pieniądze na sfinansowanie przejazdu do a także z pracy
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
 • renta socjalna
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • świadczenie rodzicielskie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej
 • zasiłek dla opiekuna
 • świadczenie integracyjne
 • zasiłki i świadczenia przedemerytalne
 • emerytura rolnicza (w tym wcześniejsza)
 • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy
 • renta rodzinna, itp.

Link do katalogu świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa a także wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji opracowany przez Zakład Usług Społecznych podajemy w źródłach (pod tekstem).

Czego nie wlicza się do dochodów przy ustalaniu prawa do świadczenia?

Do tego progu nie wliczają się m.in. dochody z pracy, a także zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki (pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/rodzina/500-dla-osob-niepelnosprawnych-pytania-i-odpowiedzi
 2. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/893563;jsessionid=F6E928D43D06FFC37332A1DDEA770E1E
 3. Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia do 500 zł: https://www.zus.pl/documents/10182/2875809/Katalog+%C5%9Bwiadcze%C5%84+pieni%C4%99%C5%BCnych+finansowanych+ze+%C5%9Brodk%C3%B3w+publicznych_SU.pdf/03b063fa-08c7-4dbd-26bc-626a19dddd4a

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.