Partnerzy portalu:
Czwartek: 20 czerwca 2024

Za koordynację prac związanych z realizacją a także wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik/ fot. MRiPS

Monika Rydlewska

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Włączenie osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego i zawodowego – to jeden z głównych celów Strategi na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością jest jednym z działań rządu w dziedzinie polityki społecznej. W 2018 r. powstał Fundusz Solidarnościowy, który stanowi realne wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne a także finansowe. Wprowadzono w życie także świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do tego dochodzą renty socjalne, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto od 2016 roku z programu „Za życiem” może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, tj.: wsparcie dla ciężarnych i ich rodzin, wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny, usługi rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, a także koordynację poradnictwa i informacji.

29,6 mld złotych na wsparcie w 2021 roku

W 2020 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami rząd przeznaczył ok. 27 mld zł. Według szacunków, w 2021 roku to wsparcie ma wynieść 29,6 mld zł.
Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będą wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej.

– Życie osób z niepełnosprawnościami wiąże się z bardzo wieloma problemami, m.in. z brakiem dostępności do wielu usług. Musimy im pomagać – tak, żeby jak najpełniej mogli uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Żeby ich codzienność stała się choć trochę lżejsza – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, przygotowany we współpracy z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Przyjęta przez Radę Ministrów strategia na lata 2021-2030 to pierwsza tak systemowa, wszechstronna i całościowa strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wyznacza ona symboliczny początek profesjonalnej polityki dla osób z niepełnosprawnościami – dodał szef polskiego rządu.

Prace nad propozycją konkretnych działań zostały poprzedzone diagnozą obecnej sytuacji. Wzięto pod uwagę ogólnodostępne dane statystyczne, dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz różnego rodzaju raporty i opracowania dotyczących tej tematyki. Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych. Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach szerokich konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

Główne cele Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Osoby z niepełnosprawnościami to grupa o różnych rodzajach niepełnosprawności, wymagają więc różnych instrumentów wsparcia. Polityka społeczna rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami uwzględnia ich potrzeby i aspiracje. Przygotowana Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Priorytetowe obszary to:

  • Niezależne życie
  • Dostępność
  • Edukacja
  • Praca
  • Warunki życia i ochrona socjalna
  • Zdrowie
  • Budowanie świadomości
  • Koordynacja.

Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Współczynnik ten w 2018 roku wynosi 28,3 proc. Planowana do osiągnięcia w 2025 roku wartość pośrednia to 35 proc. Docelowy współczynnik aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym, do którego dąży strategia to 45 proc. w 2030 roku.

– Cała strategia to inwestycja w dobro wspólne. Właśnie tak postrzegam pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Kierujemy się zasadą wspierania tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – podsumował premier Morawiecki.

Za koordynację prac związanych z realizacją a także wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni minister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Źródła:
  1. https://www.gov.pl/web/premier/strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-lata-2021-2030

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!