Jakiś czas temu jedna z komercyjnych telewizji wyemitowała reportaż o sytuacji w szpitalu w Iławie. Wynikała z niego, że w placówce dochodzi prawdopodobnie do wielu ciężkich naruszeń praw pacjentów.W sprawie interweniował rzecznik Praw Obywatelskich.

Dziennikarze programu Uwaga, emitowanego przez TVN dotarli do pacjentów szpitala w Iławie, którzy opowiedzieli o tym, jak wygląda opieka na oddziale covidowym placówki. Sprawa zaniepokoiła Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej cytujemy treść wpisu ze strony internetowej RPO oraz treść pisma do wojewody warmińsko-mazurskiego, skierowanego przez zastępcę RPO Macieja Taborowskiego.

RPO zaniepokojony sytuacją szpitala w Iławie

„Szczególnie bulwersuje niewłaściwa opieka nad pacjentami. Zwraca uwagę zwłaszcza sytuacja, że osoba w stanie zagrożenia życia nie otrzymuje żadnej pomocy personelu medycznego. Co prowadzi do jej zgonu.

Z relacji pacjentów wynika też, że personel medyczny oczekiwał, że pacjenci lżej chorzy będą sprawować opiekę nad tymi ciężko chorymi. Takie zobowiązanie jest po prostu niedopuszczalne.

Równie naganne jest niezapewnienie osobom ciężko chorym, które samodzielnie nie mogą przyjmować pokarmów, odpowiedniego sposobu żywienia adekwatnego do ich stanu zdrowia.

Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że osoby zmarłe pozostawiano na wiele godzin na oddziale, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony personelu medycznego. To nie tylko trauma dla pozostałych pacjentów, ale przede wszystkim naruszenie godności osoby zmarłej. Do jej poszanowania podmiot medyczny jest szczególnie zobowiązany, zarówno z punktu widzenia przepisów, jak również ze względów moralnych i etycznych.
Zastępca RPO Maciej Taborowski spytał wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, jakie podjął działania, aby zapewnić pacjentom szpitala właściwą opiekę medyczną”. Treść pisma RPO do wojewody warmińsko mazurskiego publikujemy poniżej.

RPO pisze do wojewody

Szanowny Panie Wojewodo,

W dniu 12 listopada 2020 r. w programie „Uwaga” na kanale TVN został wyemitowany program dotyczący dramatycznej sytuacji pacjentów szpitala w Iławie
Z dużym zaniepokojeniem Rzecznik zapoznał się z tym materiałem, który wskazuje, że w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie dochodzi prawdopodobnie do wielu ciężkich naruszeń praw pacjentów.

Jako szczególnie bulwersujący przykład niewłaściwego sprawowania opieki nad pacjentami, pragnę zwrócić uwagę Pana Wojewody na sytuacje, w których osoba w stanie zagrożenia życia, przebywająca w podmiocie medycznym(!), nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony personelu medycznego, co w efekcie prowadzi do zgonu tej osoby. Z relacji pacjentów wynika też, że personel medyczny oczekuje, że pacjenci lżej chorzy będą sprawować opiekę nad osobami ciężko chorymi.

Powszechnie wiadomo jest, że sytuacja w służbie zdrowia jest obecnie wyjątkowo trudna – brakuje personelu medycznego. Jednakże zobowiązanie osoby chorej do zapewnienia opieki innym pacjentom, jest po prostu niedopuszczalne. Równie naganne jest, zdaniem Rzecznika, niezapewnienie przez podmiot medyczny osobom ciężko chorym, które samodzielnie nie mogą przyjmować pokarmów, odpowiedniego sposobu żywienia adekwatnego do ich stanu zdrowia.

Z ustaleń dziennikarzy wynika również,że niejednokrotnie na terenie tego szpitala dochodziło do sytuacji, w których osoby zmarłe pozostawiane były na wiele godzin na oddziale bez jakiejkolwiek reakcji ze strony personelu medycznego. Takie sytuacje, w ocenie Rzecznika, są nie tylko wyjątkowo traumatyczne dla pozostałych pacjentów, ale przede wszystkim naruszają godność osoby zmarłej. A do do jej poszanowania podmiot medyczny jest szczególnie zobowiązany. Zarówno z punktu widzenia obowiązujących przepisów (art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2020 r. poz. 295), jak również ze względów moralnych i etycznych.

RPO apeluje o podjęcie działań

Stosownie do powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o pilne zainteresowanie się przedstawioną sprawą. A także o poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach zmierzających do zapewnienia pacjentom właściwej opieki medycznej.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Taborowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelsk

Źródła:
  1. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dramatyczna-sytuacja-w-szpitalu-w-ilawie-interwencja-rpo

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.