Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego opublikowało rekomendacje Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w związku z epidemią zakażeń koronawirusem.

Leki stosowane przy stwardnieniu rozsianym (SM) a odporność

Obecna epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może stanowić szczególne zagrożenie dla osób leczonych lekami obniżającymi odporność. Do takich osób należą pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane i leczeni lekami hamującymi rozwój tej choroby (DMT).

Większość leków stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego obniża odporność, ale w sposób zróżnicowany w zależności od mechanizmu działania leku. Badania oceniające zdolność generacji odporności na infekcje wirusowe była oceniana w tzw. badaniach szczepionkowych. Oceniano powstawanie odpornościowych mechanizmów immunologicznych po szczepieniu m.in. wirusem grypy, w trakcie leczenia lekami stosowanymi w terapii stwardnienia rozsianego.

Wyniki tych badań wykazały, iż odporność jest generowana na poziomie zabezpieczającym przed zachorowaniem. Tym niemniej, jest obniżona w porównaniu do osób nie leczonych DMT. W świetle tych wyników oraz obserwacji o zwiększeniu infekcji w czasie badań klinicznych oceniających skuteczność niektórych DMT, należy zachować szczególną ostrożność. A także podejmować decyzje uwzględniające korzyść z leczenia względem ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2.

Aktualnie brakuje bezpośrednich danych na temat ewentualnego zwiększonego ryzyka zachorowań na SARS-CoV-2 oraz przebiegu takiego zakażenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych DMT. Uwzględniając powyższe okoliczności Doradcza Komisja Medyczna PTSR uważa, iż:

Pacjenci bez diagnozy Covid-19

Pacjenci leczeni DMT powinni dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia zarażenia. Włącznie z izolacją domową i spełnieniem wszystkich zaleceń higienicznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego covid-19.

  • Osoby leczone interferonami (Avonex, Betaferon, Rebif), glatiramerem (Copaxone), terflunomidem (Aubagio) i natalizumabem (Tysabri) mogą kontynuować leczenie po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie i wykluczeniu ewentualnych innych czynników zwiększających ryzyko zachorowania.
  • Pacjenci leczeni dwumetylem fumaranu (Tecfidera) mogą po konsultacji z lekarzem prowadzącym i w przypadku zachowanej liczby limfocytów, co najmniej 800/ul, kontynuować leczenie.
  • Osoby leczone fingolimodem (Gilenyą) powinny po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie rozważyć niewielkie ryzyko zwiększonej podatności na infekcje wirusowe w trakcie leczenia tym lekiem, względem ryzyka pogorszenia SM po odstawieniu leku. W chwili obecnej brakuje danych na temat zwiększenia ryzyka zachorowania na infekcje Covid-19 u pacjentów leczonych Gilenyą.
  • Pacjenci leczeni lekami deplecyjnymi, takimi jak alemtuzumab (Lemtrada), kladribina (Mavenclad), ocrelizumab (Ocrevus) i Mitoxantron, powinni rozważyć po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie, opóźnienie podania kolejnej dawki leku.

Pacjenci zakażeni wirusem SARS-coV-2

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 powinny przerwać leczenie DMT.

Pacjenci planujący rozpoczęcie leczenia DMT

Chorzy, którzy planują rozpoczęcie leczenia DMT powinni wstrzymać się do czasu przeminięcia zagrożenia epidemiologicznego Covid-19. Ewentualnie po konsultacji z lekarzem prowadzącym rozważyć leczenie lekami nie zmniejszającymi poziomu limfocytów, interferon-beta, glatiramer, natalizumab.

Pacjenci z rzutem choroby

Glikokortykosterydy mogą osłabiać odporność na infekcje wirusowe. Należy rozważyć korzyść względem ryzyka. Jeżeli rzut wymaga zastosowania terapii sterydowej należy dołożyć wszelkich starań, włącznie z kwarantanną, ograniczających możliwość zakażenia. W przypadku lekkich rzutów można rozważyć leczenie objawowe i postepowanie obserwacyjne.

Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane i przyjmujący leki DMT powinni pozostawać w kontakcie telefonicznym lub emailowym ze swoim lekarzem.

Każdy pacjent z rozpoznanym SM i leczony DMT, u którego wystąpią cechy aktywnej infekcji z gorączką, kaszlem, katarem i innymi objawami ogólnoustrojowymi, powinien natychmiast skontaktować się z najbliższą stacją Sanepidu w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania. Powinien poinformować o przyjmowanych lekach. W dalszej kolejności powinien poinformować ośrodek prowadzący leczenie DMT.

Pacjenci powinni śledzić nowe informacje m.in. na stronach PTSR , ponieważ wraz z rozwojem epidemii Covid-19 rekomendacje mogą ulegać zmianom.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.