Rehabilitacja uzdrowiskowa i działalność sanatoriów znajdujących się w strefie czerwonej, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, zostały zakazane. Wprowadzone regulacje zdaniem Krajowej Rady Fizjoterapeutów są jednak kontrowersyjne i nieprecyzyjne.

W pierwszej połowie sierpnia znacząco zmieniło się podejście do epidemii koronawirusa w Polsce. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów na terytorium Polski wyodrębniono dwie strefy – żółtą a także czerwoną. Obejmują one powiaty, w których ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest wyższe. Mieszkańcy powiatów ze strefy żółtej i czerwonej muszą się stosować do dodatkowych obostrzeń. A jednym z nich w strefie czerwonej jest wprowadzenie zakazu prowadzenia rehabilitacji uzdrowiskowej i działalności sanatoriów.

Strefa czerwona – zakazy

Jak informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów, na mocy rozporządzenia w strefie czerwonej ustanawia się zakaz prowadzenia:

  • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS
  • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych
  • działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MON
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których udziela się stacjonarnych a także całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których udziela się stacjonarnych a także całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
  • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Powyższe zakazy obowiązują od 8 sierpnia 2020 r. Z wyjątkiem zakazu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, który obowiązuje od 7 sierpnia 2020 r. Jednocześnie rozporządzenie zawiera regulację przejściową umożliwiającą zakończenie rozpoczętych turnusów. Wprowadzony zakaz nie obejmuje bowiem osób, które rozpoczęły leczenie lub rehabilitację, do ich zakończenia.

– Należy tu podkreślić, że wszelkie inne rodzaje rehabilitacji leczniczej (w tym m.in.: ambulatoryjna, domowa, w ramach ośrodka i oddziału dziennego oraz stacjonarnej) wciąż mogą być prowadzone bez dodatkowych ograniczeń wynikających z rozporządzenia – precyzuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Kontrowersje wokół zakazu prowadzenia rehabilitacji uzdrowiskowej w strefie czerwonej

Na etapie projektu rozporządzenia, Krajowa Rada Fizjoterapeutów negatywnie odniosła się do zakazu prowadzenia rehabilitacji uzdrowiskowej i działalności sanatoriów. Zdaniem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zakaz prowadzenia rehabilitacji uzdrowiskowej jest kontrowersyjny, szczególnie wobec faktu, że gastronomii i hoteli zakazano działalności.KRF przekonuje, że uzdrowiska są gotowe na przyjmowanie pacjentów w dobie epidemii koronawirusa.

Po ograniczeniach w zakresie leczenia uzdrowiskowego wprowadzonych w marcu br., a następnie po jego ponownym uruchomieniu w czerwcu 2020, wszystkie uzdrowiska z należytą starannością opracowały procedury przyjęć i zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. (…) Poszczególne ośrodki dostosowały bazę zabiegową tak, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne zarówno pacjentom, jak również personelowi (…).  Ponadto pacjenci podlegający leczeniu uzdrowiskowemu (jak również innym formom rehabilitacji) są pod stałym nadzorem personelu medycznego.  Codzienny pomiar temperatury, a także obserwacja stanu zdrowia zapewniają bezpieczny pobyt – tłumaczyła KRF odnosząc się do proponowanych zmian.

Od pacjentów wymaga się wcześniejszego negatywnego testu na SARS-CoV-2.

Mając powyższe na uwadze, budzi zdziwienie ograniczenie w zakresie leczenia uzdrowiskowego oraz innych form rehabilitacji, przy braku ograniczeń dla branży hotelowej czy gastronomicznej – napisano w opinii.

Informacje o zamknięciu leczenia uzdrowiskowego spowodowały chaos informacyjny, którego ofiarami padli pacjenci. Wprowadzanie stref czerwonych w powiatach będzie procesem dynamicznym i tego chaosu trudno będzie uniknąć.

Propozycja KRF dotycząca rehabilitacji uzdrowiskowej w strefie czerwonej

KRF zaproponowało, aby przyszli kuracjusze ośrodków w strefie czerwonej robili test na COVID-19 z materiału pobranego maksymalnie na 6 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Podstawę przeprowadzenia testu stanowiłoby zaświadczenie z ośrodka, w którym mają przebywać.

A podczas zabiegów fizjoterapeuci i pacjenci pracowali w maskach. KRF zaproponowała, aby odkrycie twarzy i nosa było powodowane tylko koniecznością wykonania określonej czynności, bezpośrednio związanej z prowadzoną terapią. Zdaniem KRF pozwoliłoby to na skuteczne egzekwowanie od pacjentów realizacji takiego obowiązku a także zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego fizjoterapeuty u innych pacjentów.

Proponowane rozwiązania nie znalazły jednak zastosowania w obowiązujących od pierwszej połowy sierpnia rozwiązaniach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.