Czy fizjoterapię i zawód fizjoterapeuty czekają kolejne zmiany? Z tego, co Maciej Krawczyk mówił podczas Weekendu ze SMA-kiem w podwarszawskim Józefowie wynika jasno, że do naprawienia jest sporo.  A cel? Na pierwszy rzut oka mityczny: by fizjoterapia finansowana ze środków publicznych osiągnęła poziom tej na rynku prywatnym. Jak – z perspektywy szefa Krajowej Rady Fizjoterapeutów – tego dokonać?

Fizjoterapeuta profesjonalny, samodzielny, dobrze zarabiający, szanowany w środowisku medycznym i poważany przez pacjentów. Jego nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania pacjentów. Partner dla innych zawodów medycznych. Jego praca jest skorelowana z pracą lekarza , personelu pielęgniarskiego itp.  Wszystko dla dobra pacjenta.

Jak sprawić, żeby tak się stało? Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk na konferencji poświęconej rdzeniowemu zanikowi mięśni (SMA) w Józefowie tłumaczył, co trzeba zrobić, by uzdrowić polską fizjoterapię.

Rola Krajowej Izby Fizjoterapeutów w kształtowaniu standardów

Zadania zapisane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty mówią między innymi o tym, że samorząd fizjoterapeutów powinien dbać o pewien standard postępowania w stosunku do chorych. Odbywać się to ma na różnych płaszczyznach. M.in. poprzez:

  • nadzór nad kształceniem
  • kształcenie podyplomowe
  • kontrolowanie pracy fizjoterapeutów
  • kształtowanie standardów i zaleceń postępowania fizjoterapeutycznego itp.

– Ale przede wszystkim musimy myśleć o tym, jaki to będzie miało oddźwięk dla pacjentów. Bo nasze zainteresowanie ogniskuje się przede wszystkim na potrzebach pacjentów – mówił podczas seminarium dla fizjoterapeutów Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podkreślał jednocześnie, że poprawy jakości życia polskich obywateli poprzez fizjoterapię dokonać można wyłącznie pracując nad wiedzą, wykształceniem, kompetencjami fizjoterapeutów, a także poprawą autorytetu fizjoterapeuty w środowisku czy wypracowaniem wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie.

Praca nad wizerunkiem

W tej chwili fizjoterapeuta może bardzo wiele powiedzieć pacjentom… ale jeśli będzie to stać w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi, to jego zalecenia nie zostaną przyjęte. Ani przez rodzinę, ani przez pacjenta. Tak niestety jest w Polsce. Hierarchizacja w polskiej służbie zdrowia jest jeszcze bardzo, bardzo duża – mówił prezes Maciej Krawczyk. Czego więc potrzeba polskiej rehabilitacji?

Reforma systemu

– Naszym celem jest reforma systemu rehabilitacji.

Jak wyraźnie zaakcentował prezes Maciej Krawczyk, celem Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest dojście do takiego miejsca, w którym fizjoterapia refundowana ze środków publicznych będzie na takim samym poziomie jak ta komercyjna.

Część naszych pacjentów, która odbija się od niskiego poziomu fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych, musi z konieczności korzystać z komercyjnej. Wydaje na to bardzo dużo pieniędzy. Chcemy ujednolicić te standardy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia płacił za fizjoterapię, która jest skuteczna a nie za fizjoterapię w ogóle – mówił.

Ryczałtowanie procedur

Jak tego dokonać? Zdaniem Macieja Krawczyka, pomogłoby zryczałtowanie procedur fizjoterapeutycznych.

– Chodzi o to, żeby NFZ nie płacił za procedurę, ale żeby płacił za czas pracy z pacjentem. Tak jest w większości krajów świata – dowodził. Wskazywał także, że na jakość fizjoterapii finansowanej ze środków publicznych wpływa to, że – jak się wyraził – “większość instytucji, która ma podpisane umowy z NFZ korzysta z takich zabiegów, które jest najłatwiej wykonać i najmniej ludzi do tego potrzeba”.

– Zadałem ministrowi zdrowia pytanie: “Czy pan inaczej operuje w ośrodku publicznym i prywatnym?” Odpowiedział, że nie. “To niech mi pan powie, dlaczego 20 tys. polskich fizjoterapeutów pracujących w systemie refundowanym ma to robić inaczej niż popołudniu robi to prywatnie? Przecież to niesprawiedliwe dla pacjenta – mówił Maciej Krawczyk.

Oprócz zmian o charakterze rozliczeniowo-sprawdozdawczym, Krajowa Izba Fizjoterapeutów uważa, że sytuację polskiej fizjoterapii poprawiłoby wprowadzenie jednolitego modelu badania i dokumentowania. A także wspieranie przedsiębiorczości i badań w fizjoterapii oraz projektów badawczo-rozwojowych.

Zarobki fizjoterapeutów

– Fizjoterapeuta w podmiocie leczniczym zarabia 2 150 zł netto. Więc młodzi fizjoterapeuci nie zatrudniają się w szpitalach – odpływają do rynku prywatnego. Pracują starzy fizjoterapeuci. Musimy odwrócić ten trend – argumentował prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

– Najlepiej, żeby zespół był wymieszany, zróżnicowany wiekiem i doświadczeniem. W tej chwili mamy z tym spory problem – przyznał.

Specjalizacja i standaryzacja

Od października weszły w życie standardy kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty. Po studiach każdy fizjoterapeuta kończący 5-letnie studia magisterskie przejdzie państwowy egzamin. W zamyśle ma to wyrównać umiejętności i dać pewność każdemu pacjentowi w Polsce, że poziom terapii, którą otrzymuje, a także wiedza i umiejętności fizjoterapeuty są na podobnym poziomie.
Stara prawda mówi o tym, że nie da się być dobrym we wszystkim. Podobnie jest z fizjoterapią, która powinna dążyć do specjalizacji.

KIF wstępnie myślał o czterech:

  • neurologicznej,
  • pediatrycznej,
  • internistyczno-geriatrycznej,
  • ortopedycznej.

Innym sposobem na specjalizację fizjoterapeutów mogłyby być kwalifikacje rynkowe. Czyli reagowanie na bieżące potrzeby na rynku. Oznaczałoby to jednak pewne opóźnienie szkolnictwa w stosunku do realnych potrzeb pacjentów.
Czas pokaże, czy i ile pomysłów uda się zrealizować i jak się one odbiją na kondycji polskiego pacjenta.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.l

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.