Jak wynika z niedawnej informacji sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski, dziś – 16 września 2022 roku – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) powinna zakończyć prace nad nowym modelem kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi. Jak uczula Stowarzyszenie Jednym Tchem, w procedurze nie uczestniczą sami zainteresowani – czyli pacjenci, ich bliscy i organizacje pacjenckie.

  • AOTMiT pracuje nad zmianami w zakresie opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w domach
  • Środowisko pacjenckie chce współuczestniczyć w projektowaniu zmian

Kilka miesięcy temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała nowe taryfy świadczeń w opiece długoterminowej. Zmiany dotknęły m.in. pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. Wyceny świadczeń w poszczególnych grupach pacjentów w różnym stopniu zmniejszono. W grupie trzeciej – nawet o 62 %. Środowisko pacjentów wskazywało od początku, że proponowane, a następnie zatwierdzone, przez AOTMiT wyceny świadczeń są niedoszacowane.

W lipcu (2022 roku – dop. red.) urząd, nie wycofując się z obniżki, dołożył 6,34 złotego do ceny jednostki rozliczeniowej. Pomimo listów i apeli, wielu interpelacji wspartych przez grupę ponad 40 posłów, Ministerstwo Zdrowia nie zaprosiło pacjentów do rozmów o finalnym kształcie świadczenia – tłumaczy Stowarzyszenie Jednym Tchem.

Pacjenci niewiele wiedzą

Problem ten dotyczy blisko 10 tys. chorych, którym Ministerstwo Zdrowia w ostatnim półroczu obniżyło świadczenie nawet o 62%. Termin zakończenia prac AOTMiT zbliża się wielkimi krokami. A pacjenci wciąż nie wiedzą, czego dokładnie dotyczy nowe świadczenie utrzymujące ich przy życiu. Pacjenci apelują o pilne wyjaśnienie i spotkanie z MZ, aby nie żyć w strachu/ A także zapobiec wzrastającym kolejkom do świadczenia – informuje na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Jednym Tchem.  Z wentylacji domowej w Polsce korzysta około 10 tys. pacjentów.

Nic o nas bez nas

Stowarzyszenie apelowało o włączenie pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych w prace nad nowym modelem taryf opracowywanym przez AOTMiT.

Pacjenci chcą wspólnie z decydentami pochylić się nad poprawą sytuacji chorych. Postulują o uwzględnienie wentylacji domowej jako zasadniczego elementu leczenia. Tak, aby wzorem innych krajów, pacjenci nie musieli przebywać na oddziałach. Koszt osobodnia w szpitalu jest kilkukrotnie wyższy od osobodnia w domu. A na OIOMie nawet kilkadziesiąt razy wyższy. Dzięki stosowaniu wentylacji domowej, pacjenci mają szansę na pełniejszą lub nawet całkowitą aktywność życiową. Zaopiekowani przez najbliższych, mają szansę uniknąć stresu związanego z przebywaniem poza domem i obcymi osobami. Badania wskazują, że od 70% do 83% pacjentów deklaruje poprawę jakości życia a także zadowolenie z wentylacji domowej – argumentuje stowarzyszenie.

To nie pierwszy taki głos

– Chorzy wyrażali obawy o kształt świadczenia już przy okazji wcześniejszej obniżki taryf. Gdyż zaowocowała ona wstrzymaniem przyjęć i groźbą zakończenia sprawowania opieki. Ministerstwo odpowiedziało na apel i spotkało się z przedstawicielami pacjentów, którzy przekazali swoje rekomendacje oraz obawy. Pomimo deklaracji Resortu o włączeniu ich w kształtowanie świadczenia, nigdy do tego nie doszło. Ministerstwo od marca unika spotkania oraz nie informuje pacjentów o trwających pracach – napisało Stowarzyszenie Jednym Tchem.
– O kolejnych zmianach od września, pacjenci dowiedzieli się pośrednio. Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia do poselskiej interpelacji pani poseł Joanny Jaśkowiak i grupy posłów w sprawie wyceny świadczeń domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Informacja ta nie była oficjalnie podana w żadnej innej przestrzeni medialnej. W treści pisma, Sekretarz Stanu Waldemar Kraska poinformował, iż obecnie, AOTMiT opracowuje nowy model kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi, który ma dotyczyć również wymagających wentylacji domowej. Planowany termin zakończenia prac przez AOTMiT to 16 września 2022 r. – wskazuje Stowarzyszenie.

Czy AOTMiT zakończy prace już dziś –  trudno powiedzieć. O efekcie prac Agencji poinformujemy, gdy tylko zostaną opublikowane.

Czytaj także: O 16, 29 i 62% – niższa wycena świadczeń w ramach wentylacji domowej

Źródła:
  1. https://jednymtchem.pl/ministerstwo-zdrowia-tworzy-nowy-model-swiadczen-bez-konsultacji-z-pacjentami-chorzy-apeluja-o-dialog/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.