Partnerzy portalu:
Poniedziałek: 22 lipca 2024

Pacjenci dość często mają wątpliwości czy z dolegliwością zgłaszać się na SOR, czy do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Pomoc medyczna w nocy i święta

Czym jest nocna i świąteczna opieka medyczna? Kiedy pacjent powinien skierować swoje kroki do podmiotu, który świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?

Prędzej czy później każdy z nas zostanie pacjentem. W pewnych okolicznościach każdy z nas będzie potrzebował lekarza. To fakty. Osobną kwestią jest jednak zrozumienie, jak działa polska służba zdrowia, czyli gdzie powinniśmy szukać wsparcia w razie konieczności. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) i opieka specjalistyczna nie budzą szczególnych wątpliwości. Inaczej jest ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) a także nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Pacjenci dość często mają wątpliwości dokąd się zgłosić z daną dolegliwością. Poniżej tłumaczymy, kiedy pacjent powinien skorzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Katalog świadczeń POZ poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ) służy temu, aby ubezpieczony pacjent uzyskał pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Co istotne, nie jest to to samo co „stan nagłego zagrożenia zdrowotnego”. Ten ostatni uprawnia do skorzystania z pomocy szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

  • Opieka w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielana jest pacjentom poza godzinami pracy lekarza POZ. Obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, które wynikają wyłącznie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Może z niej skorzystać każdy kto posiada ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nagle zachoruje lub pogorszy się jego stan zdrowia a nie ma możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Z tej formy pomocy pacjent może także skorzystać w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na jego stan zdrowia.
  • Aby skorzystać z wizyty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie trzeba mieć specjalnego skierowania od lekarza. Nie ma również znaczenia miejsce zamieszkania pacjenta.

Godziny udzielania świadczeń w ramach  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z pomocy w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia (czyli w godzinach, gdy przychodnie są zamknięte)
  • przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna i świąteczna opieka medyczna – dokumentacja

Stan zdrowia pacjenta zawsze powinno się odnotować w jego dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz odmawia udzielenia świadczenia zdrowotnego, taka informacja również powinna się tam znaleźć.

Zwolnienie lekarskie: L4 a nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W sytuacji, gdy pacjentowi przysługuje tzw. zwolnienie lekarskie czy też skierowanie na badania lub do poradni specjalistycznej, lekarz po bezpośrednim zbadaniu pacjenta, oceniając w danej chwili jego stan zdrowia, orzeka zasadność wystawienia odpowiedniego dokumentu.

Takie druki może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. Dlatego też jeśli lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej widzi wskazania do wystawienia zwolnienia L4 i został do tego upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, automatycznie jego obowiązkiem jest wystawienie takiego zaświadczenia.

Nieuprawnione jest odsyłanie pacjentów po zwolnienie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze upoważnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna a wizyta kontrolna

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent nie odbędzie wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem. Jeśli jego stan zdrowia na to nie wskazuje, nie otrzyma także skierowania do specjalisty, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia czy też recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym.

Źródła:
  1. Materiały Rzecznika Praw Pacjenta

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.l

 

 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!