Ponad 7 tys. miejsc w 120 szpitalach przeznaczono dla obywateli Ukrainy. Każdy już teraz może otrzymać bezpłatną pomoc lekarską oraz potrzebne leki z refundacją.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

– Przekazaliśmy informacje do wszystkich podmiotów medycznych, że każdy obywatel Ukrainy bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego, leczenia ambulatoryjnego lub pierwszej pomocy lekarza rodzinnego, ma taką możliwość i takiej pomocy powinno mu się udzielić bezpłatnie – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zaznaczył, że pomoc dotyczy bezpośrednich ofiar wojny, jak i migrantów, którzy przekraczają granicę. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Mamy przygotowany cały system opieki szpitalnej i opieki w pozostałych częściach systemu dla obywateli ukraińskich, którzy przekraczają naszą granicę – zapewnił minister na konferencji w Warszawie.

W najbliższych dniach planuje się transporty pociągiem głównie dzieci i kobiet w ciąży. Przy każdym punkcie recepcyjnym znajdzie się punkt medyczny, a w nim możliwość udzielenia pierwszej pomocy. Planuje się również wysłanie szczepionkobusów.

Specjalne rozwiązania prawne

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne. Umożliwią one rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmiany od 24 lutego

Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Szpital Narodowy gotowy na rannych

– Na przyjmowanie rannych z Ukrainy przygotowany jest Szpital Narodowy – powiedział PAP wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Pociąg, który – jeśli byłaby taka potrzeba – może przywieźć 160 rannych, w tym 80 w pozycji leżącej, ma się zatrzymywać na stacji Warszawa Olszynka Grochowska. Tak będą go oczekiwać karetki.

Szpital tymczasowy na PGE Narodowym zorganizował Centralny Szpital Kliniczny MSWiA na potrzeby leczenia chorych na COVID-19. Zgodnie z planami przedstawionymi w sobotę przez szefa KPRM Michała Dworczyka to tam w pierwszej kolejności trafią ranni z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jeśli zajdzie taka konieczność, do Warszawy będą przywożeni specjalnym pociągiem sanitarnym.
Pacjent z Ukrainy.

Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Gdy pacjent z Ukrainy trafi do placówki medycznej, już teraz:

  • nie powinno się odmawiać mu pomocy
  • nie powinno się odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • a także nie powinno się domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinno się wystawiać za nie faktur
  • powinno się ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Teleporada medyczna dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą też uzyskać poradę medyczną na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu 800-137-200. Działa ona poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00. A także w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Porada dostępna jest w języku ukraińskim i języku migowym.

Kiedy można skorzystać z teleporady?

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących
  • stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na twój stan zdrowia.

Szczepienia na COVID-19 dla obywateli Ukrainy

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”). A następnie wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.

Kwestionariusz w tej wersji językowej jest dostępny zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

Infolinia NFZ

Pod numerem telefonu 800-190-590 działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia. Informuje ona o świadczeniach zdrowotnych udzielanych uchodźcom z Ukrainy. Infolinia jest dostępna w języku ukraińskim.

kw, zdrowie.pap.pl

Źródła:
  1. Narodowy Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl
  2. Ministerstwo Zdrowia

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.