Orzekanie o niepełnosprawności w czasach pandemii COVID-19 przez część osób jest krytykowane za chaos decyzyjny i nie do końca jasne regulacje. Przypominamy jakie –  w dobie pandemii COVID-19 – regulacje prawne wprowadzono w marcu 2020 roku.

  • Osoby z niepełnosprawnością krytykują prace komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności w dobie COVID-19.
  • Paweł Wdówik przypomina, że w czasie pandemii nie wszyscy muszą się orzekać.
  • Przypominamy obowiązujące od marca 2020 r. przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności obowiązujące na czas, gdy Polska jest w stanie epidemii.

Krytyczne uwagi dotyczą między innymi zdalnego orzekania w sytuacji, gdy dotychczasowe orzeczenie o niepełnosprawności wygasa. W efekcie zdalnego orzekania – zdaniem samych zainteresowanych – zdarzają się, za sprawą orzeczników, nagłe “ozdrowienia”. Wiele takich spraw kończy się składaniem odwołań.  To przeciąga całą procedurę.

W pewnych okolicznościach wystarczy nic nie robić

Zaczyna się droga, której można by uniknąć – kwituje Paweł Wdówik,sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak? Nie robiąc nic.

W takiej sytuacji nie trzeba się orzekać – tłumaczy pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Na mocy ustawy przyjętej w marcu 2020 roku, gdy do Polski wkraczała pandemia, orzeczenie, którego ważność się kończy, automatycznie się przedłuża.

– I nie trzeba w tej sprawie robić kompletnie nic – podkreśla Paweł Wdówik.

Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą. Zdaniem Pawła Wdówika w pewnym stopniu winę za to ponoszą organy powołane do wspierania osób z niepełnosprawnością; powiatowe centra pomocy rodzinie, a także same zespoły orzecznicze.

Mnóstwo zamieszania wynika z faktu, że zespoły orzecznicze i PCPR nie mówią o tym w wystarczającym stopniu – zauważa Paweł Wdówik.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w sytuacji osób z niepełnosprawnością, które stają przed komisją po raz pierwszy. W ich przypadku rzeczywiście orzekanie z powodu pandemii odbywało się zdalnie. Pojawił się jednak pomysł, aby wprowadzić zmianę w rozporządzeniu tak, aby orzekanie zdalne mogło się odbywać jedynie za zgodą orzekanego.

Przypominamy:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.; pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia; zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od 8 marca 2020 r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres. bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po 8 marca 2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii następuje z mocy przepisu ustawy. Nie jest więc uzależniona od złożenia przez osobę niepełnosprawną kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności było warunkiem przedłużenia z mocy prawa ważności orzeczeń, których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.

A co ze świadczeniami?

Przedłużenie orzeczeń oznacza obowiązek odpowiedniego przedłużenia przez organy właściwe z urzędu prawa do:

  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • zasiłków pielęgnacyjnych
  • specjalnych zasiłków opiekuńczych
  • zasiłku dla opiekuna
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.