Partnerzy portalu:
Czwartek: 20 czerwca 2024

Projekt rozporządzenia zakłada, że ograniczenie do pracy w jednym podmiocie leczniczym dotyczyć będzie osób pracujących w placówkach leczniczych zajmujących się opieką nad pacjentami z podejrzeniem lub pozytywnym testem na koronawirusa/ fot. MZ

Monika Rydlewska

Ograniczenie pracy w wielu miejscach dla medyków - projekt rozporządzenia

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wydanie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ograniczeń w wykonywaniu przez personel medyczny pracy w wielu podmiotach leczniczych w związku z epidemią COVID-19. Jakie są najważniejsze regulacje, zawarte w projekcie rozporządzenia?

20 kwietnia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami został przekazany do konsultacji.

Kogo mają dotknąć ograniczenia przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej?

Dokument zakłada, że ograniczenie do pracy w jednym podmiocie leczniczym dotyczyć będzie osób pracujących w placówkach leczniczych wykonujących działalność:

 • wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne)
 • a także takich, w których wydzielono komórkę  organizacyjną udzielającą świadczeń zdrowotnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Za pracę w placówkach medycznych walczących z epidemią – dodatkowe wynagrodzenie

Z rozporządzeniem wprowadzającym powyższe ograniczenia, do Prezesa NFZ ma trafić polecenie, aby przekazać podmiotom leczniczym przeciwdziałającym epidemii koronawirusa dodatkowych pieniędzy dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, objętym ograniczeniem.

Projekt rozporządzenia zakłada, że dodatkowe świadczenie pieniężne mają otrzymać osoby, które:

 • uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w danym podmiocie
 • nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; w tym w innych miejscach niż Podmiot
 • złożą pisemne oświadczenia zawierające informacje o wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu (za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym nastąpiło objęcie ww. ograniczeniem)
 • proponowane regulacje nie obejmują osób skierowanych do pracy na podstawie decyzji ministra zdrowia lub wojewody. Analogiczne regulacje dedykowane tej grupie osób ministerstwo ma przedstawić do 24 kwietnia.

Podstawa wyliczenia wysokości dodatkowego świadczenia

Na wysokość świadczenia dodatkowego wpłyną:

 • wysokość wynagrodzenia pobieranego na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej w danym pomiocie leczniczym
 • a także wysokość wynagrodzeń z innych źródeł w okresie poprzedzającym ograniczenie oraz okresu objęcia ograniczeniem.

Dodatkowe świadczenie – wysokość

W projekcie rozporządzenia zapisano konkretne regulacje. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, wysokość dodatkowego świadczenia miałaby wynosić:

 • 80% wartości wynagrodzenia, które dana osoba pobierała poza podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem (dla tych osób, które wykonywały takie świadczenia)
 • 50% wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie
 • w każdym przypadku – nie mniej niż połowa wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Podmiocie,ale nie więcej niż 10 tys. zł.

Świadczenie dodatkowe – przykłady

Jak rozumieć powyższe zapisy?

 • Jeśli np. w szpitalu przekształconym w jednoimienny pracuje osoba otrzymująca wynagrodzenie 4 tys. zł (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); ale ze świadczeń udzielanych innym podmiotom w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczenia zarobiła 10 tys. zł; świadczenie dodatkowe powinno wynieść 8 tys. zł.
 • Jeśli ta sama osoba nie otrzymywała w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczenia wynagrodzenia od innych podmiotów; jej świadczenie dodatkowe może mieć wysokość 2 tys. zł (50% z 4 tys. zł)
 • Osoba, która w danym podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej); ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 1000 zł; powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 2000 zł
 • Gdy natomiast wynagrodzenie w podmiocie wynosi 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej); ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem dana osoba zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 20 000 zł; powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 10 000 zł.

Za jaki okres przysługuje dodatkowe świadczenia?

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, proporcjonalnie do okresu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu.

Jakie wynagrodzenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczenia dodatkowego?

Wynagrodzenie brutto otrzymane za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem:

 • z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym.
 • w kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Jaki ostatecznie kształt będzie miało rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami? Przekonamy się już wkrótce. Do 21 kwietnia dokument był konsultowany. Ministerstwo zbierało opinie na jego temat.

Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-covid-19

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!