24 października 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło apel do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Poniżej przytaczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W celu umożliwienia pełnienia po dniu 31 grudnia 2020 r. funkcji lekarza systemu przez lekarzy posiadających przepracowane 3000 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. A także o przywrócenie możliwości pełnienia funkcji lekarza tym, którzy kontynuują szkolenie specjalizacyjne po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie:

 • chorób wewnętrznych
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • kardiologii
 • ortopedii
 • traumatologii narządu ruchu
 • ortopedii i traumatologii
 • pediatrii.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 57 ustawy lekarz, który nie jest lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy, ale posiada 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w SOR; ZRM, LZPR bądź izbie przyjęć szpitala może być lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. I to pod warunkiem, że rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

NRL: Znaleźliśmy się w czasach niebywale trudnych

Nie trzeba nikogo przekonywać, że znaleźliśmy się w czasach niebywale trudnych. Bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone, na skutek rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia a także zdrowia obywateli na pierwszej linii ognia stoją ludzie wykonujący zawody medyczne. Należy więc zadbać o to, aby w miarę możliwości byli to ludzie mający doświadczenie w wykonywaniu pracy danego rodzaju.

W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej należy uznać, że przyjęte przed epidemią ograniczenie czasowe dla wykonywania zadań lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do 31 grudnia 2020 r. zupełnie nie broni się w czasie epidemii. Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych. Pozbawia się bowiem grupę lekarzy możliwości wsparcia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. A także możliwości pomocy pacjentom w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Prowadzi to również do dalszego obniżenia, i tak bardzo niskiej, liczby lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. A stan ten będzie dodatkowo pogarszał się wskutek przebywania na kwarantannie a także zakażenia koronawirusem.

W ocenie samorządu lekarskiego doświadczenie zawodowe tych lekarzy pracy z pacjentami może dobrze przysłużyć się mieszkańcom kraju w czasie walki z nadzwyczajnymi okolicznościami, w jakich obecnie się znajdujemy.

Propozycje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Mając na uwadze dobro pacjentów, Prezydium NRL zwraca się z propozycją:

 • przesunięcia daty 31 grudnia 2020 r.
 • umożliwienia pełnienia funkcji lekarza systemu lekarzowi posiadającemu przepracowane 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w SOR-ze, ZRM, LPR lub izbie przyjęć szpitala; bez jednoczesnego spełnienia warunku o rozpoczęciu specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Podobne względy związane z koniecznością zabezpieczenia chorych na wypadek nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska ochrona zdrowia wskutek epidemii, przemawiają za przywróceniem możliwości wykonywania zadań lekarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez osoby, które kontynuują specjalizację po drugim roku w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

Proponowane przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozwiązania pozwolą również wzmocnić struktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Prezydium Naczelnej rady Lekarskiej

Źródła:
 1. https://nil.org.pl/aktualnosci/5120-apel-ws-lekarzy-systemu-panstwowego-ratownictwa-medycznego

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.