Partnerzy portalu:
Czwartek: 20 czerwca 2024

Od początku istnienia projektu zapewniającego bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia; samorząd lekarski domagał się poszerzenia możliwości wystawienia recept na bezpłatne leki/fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Możliwość wystawiania „recept 75+” od października

Uruchomienie funkcjonalności Systemu e-Zdrowie umożliwiającej pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przypisano ww. produkty, przewidywane jest na 1 października 2020 r.- informuje Naczelna Izba Lekarska.

Biorąc pod uwagę, iż rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystawiania tzw. „recept 75+” o podmioty określone w art. 43a ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzależnione jest od uruchomienia przedmiotowej funkcjonalności; to tym samym możliwość ich wypisywania powinna nastąpić 1 października 2020 r.

To odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z 28 lipca 2020 r. Prosił w nim o wyjaśnienie sprawy; gdzie mimo obowiązujących przepisów poszerzających krąg osób uprawnionych, faktyczne skorzystanie z ich rozwiązań jest wyłączone.

Apel Prezesa NRL Andrzeja Matyi

Prezes NRL, popierając wystąpienie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” z 3 lipca 2020 r., apelował także o jak najszybsze uruchomienie możliwości korzystania przez pacjentów 75+ z prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Dotyczy to także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

  • lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Według Ministerstwa Zdrowia recepty 75+ mogą być nadal wystawiane na dotychczasowych zasadach

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki „75+” nastąpiło na mocy przyjętej 19 lipca 2019 r. ustawy  wdrażającej rozwiązania w obszarze e-zdrowia. Znowelizowany art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poszerzył krąg osób uprawnionych do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla osób 75+. Wszedł on w życie 1 lipca 2020 r.

Według Ministerstwa Zdrowia uruchomienie funkcjonalności P1 dla recepty 75+ wyznaczone na 1 października nie pozbawia pacjentów dostępności do niezbędnych dla nich leków. Recepty 75+ mogą być nadal wystawiane na dotychczasowych zasadach. To znaczy m.in. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej. Resort podkreślił, że POZ odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Ponieważ to pierwszy etap, w którym pacjent pojawia się w systemie opieki zdrowotnej. A także zapewnia odpowiednie kierowanie pacjenta na inne poziomy opieki zdrowotnej.

Przekazanie dokumentacji medycznej

Dodatkowo dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, lekarzowi POZ zapewnia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r.; w sprawie rodzajów, zakresu a także wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z nim wytworzoną dla pacjenta dokumentację przekazuje się przez osobę, która ją wytworzyła, osobie kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie za pomocą środków komunikacji. Lub w postaci papierowej, gdy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają jej przekazanie w formie elektronicznej. Dzieje się tak w terminie 7 dni od jej wytworzenia. To przesądziło o przyznaniu uprawnienia do wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia; co do zasady lekarzom oraz pielęgniarkom udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

Ministerstwo doprecyzowuje jednak, że uprawnionymi na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej do wystawiania przedmiotowych recept są nie tylko lekarz i pielęgniarka POZ. Dotyczy to wszystkich lekarzy realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.

Wątpliwości samorządu lekarskiego

Warto podkreślić, że od początku istnienia projektu zapewniającego bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia; samorząd lekarski domagał się poszerzenia możliwości wystawienia recept na bezpłatne leki. W jego opinii niezasadne było ograniczenie kręgu osób uprawnionych do wystawienia recepty tylko do lekarzy POZ oraz do lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu. Tych, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawiali recepty pro familia. Wielokrotnie podkreślano, że skutkuje to m.in. niepotrzebnym odsyłaniem pacjenta od lekarza działającego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do lekarza POZ. Tylko po uzyskanie recepty, którą z powodzeniami mógł wystawić lekarz AOS.

Naczelna Izba Lekarska

Źródła:
  1. https://nil.org.pl/aktualnosci/5059-mozliwosc-wystawiania-recept-75-od-pazdziernika

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!