MMSE, z języka angielskiego Mini–Mental State Examination to narzędzie służące do oceny otępień. Skala MMSE, w przeciwieństwie do bardziej skomplikowanych testów neuropsychologicznych z powodzeniem może być stosowana w gabinetach lekarzy POZ, neurologów, psychiatrów i geriatrów. Na czym polega test?

Wypełnienie testu trwa zaledwie kilka minut. Skala MMSE pozwala na ocenę u pacjenta:

 • zapamiętywania
 • uwagi i liczenia
 • przypominania
 • funkcji językowych
 • powtarzania (zadanie, w którym pacjent jest proszony o powtórzenie zdania)
 • wykonywania złożonych poleceń podanych ustnie lub na piśmie
 • zdolności wzrokowo-przestrzennych.

Do czego służy skala MMSE?

Skalę MMSE wykorzystuje się do wstępnej oceny stanu funkcji poznawczych u pacjenta. Natomiast w przypadku zdiagnozowanej już choroby za jej pomocą można również śledzić progresję otępienia.

Skala MMSE składa się z 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź pacjent uzyskuje 1 punkt.

Polska wersja testu MMSE

Orientacja w czasie – odpowiedź na pytania (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź):

 • Jaki jest teraz rok?
 • Jaka jest teraz pora roku?
 • Jaki jest teraz miesiąc?
 • Jaka jest dzisiejsza data (którego dzisiaj mamy)?
 • Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?;

Orientacja w miejscu – odpowiedź na pytania (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź):

 • W jakim kraju się znajdujemy?
 • W jakim województwie się znajdujemy?
 • Miasto – w jakim się teraz znajdujemy?
 • Jak nazywa się miejsce, w którym się teraz znajdujemy?
 • Na którym piętrze się obecnie znajdujemy?

Zapamiętywanie  (1 pkt za każde słowo)

Powtórzenie wymienionych przez badacza trzech słów w sposób wyraźny i wolny:

 • byk, mur, las;

Uwaga i liczenie (maksymalnie 5 pkt., po jednym za każdą dobą odpowiedź):

Odejmowanie kolejno od 100 do 7 do czasu, gdy badacz powie stop;

Przypominanie (po 1 pkt za każde zapamiętane słowo):

Wymienienie wcześniej podanych do zapamiętania trzech słów: byk, mur, las;

Nazywanie (po 1 pkt za każde słowo)

podanie nazw kolejno pokazywanych badanemu dwóch przedmiotów (ołówek, zegarek): Jak nazywa się ten przedmiot?

Powtarzanie (1 pkt)

dosłowne powtórzenie zdania: Ani tak, ani nie, ani ale;

Wykonywanie poleceń

 • Po wysłuchaniu treści całego polecenia należy je wykonać (1 pkt. za każdy element polecenia): proszę wziąć kartkę do lewej/prawej ręki, złożyć ją oburącz na połowę, położyć na kolanach.
 • Przeczytać polecenie a także wykonać je. Zapisane polecenie brzmi następująco: “Proszę zamknąć oczy: (1 pkt tylko wówczas, gdy badany zaraz zamknie oczy);

Pisanie (wymagany podmiot i orzeczenie, błędów ortograficznych nie bierze się pod uwagę, 1 pkt):

Na podanej czystej kartce papieru badany proszony jest o napisanie dowolnego zdania;

Praksja konstrukcyjna

Polecenie przerysowania możliwie najdokładniej podanego rysunku.

Wyniki

Maksymalny wynik, jaki można uzyskać w teście to 30 punktów.
27-30 wynik prawidłowy
24-26 zaburzenia poznawcze bez otępienia
19-23 otępienie lekkiego stopnia
11-18 otępienie średniego stopnia
0-10 otępienie głębokie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.