Partnerzy portalu:
Poniedziałek: 22 lipca 2024

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – zatrudnienia a także utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych/ fot. MRiPS

Monika Rydlewska

Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Projekt realizuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych a także Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. 28 stycznia br. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych a także wiceminister rodziny i polityki społecznej podpisał umowę partnerską, która rozpoczyna realizację projektu.

Cele projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – zatrudnienia a także utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:

  • instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu poprzez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  • instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Rezultat projektu to podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. W szczególności nakierowane na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Projekt odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego a także zawodowego osób niepełnosprawnych. Jego wartość to 25 960 062,61 zł.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2023 r.

Źródła:
  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-zlotych-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy-wiceminister-podpisal-umowe

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!