Wraz z początkiem czerwca wzrosły, choć symbolicznie, limity do których bez konieczności zawieszenie lub zmniejszenia świadczenia będzie mógł dorobić rencista.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3465,70 zł brutto
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6436,30 zł brutto.

Oznacza to zatem, że osoby posiadające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą dorobić od 1 czerwca bez ryzyka zmniejszenia renty do kwoty 3465,70 zł brutto. Jeśli ich przychód będzie większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie większy niż jego 130 proc., świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 marca 2019 r. wynosi ona:

  • 599,04 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 509,22 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Innymi słowy, renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie zawieszona po osiągnięciu miesięcznie kwoty 6436,30 zł brutto.

Renta socjalna

Rencista socjalny natomiast od 1 czerwca 2019 r. może dorobić 3465,70 zł. Po przekroczeniu tej kwoty renta socjalna zostanie zawieszona.

Rodzaje przychodów, które wpływają na zawieszenia prawa do renty socjalnej:

  • przychód z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód uzyskany za granicą z tych tytułów także wpływa na rentę socjalną;

  • przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej;
  • kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego; wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego; zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego;
  • przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.