Partnerzy portalu:
Wtorek: 23 lipca 2024

Umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego ma konkretny cel - zwiększenie samodzielności osób chorych na SMA/ fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Fundacja SMA: Zgłoszenia do projektu Aktywnie z SMA

Fundacja SMA uruchomiła rekrutację do projektu „Aktywnie z SMA”. – To duży projekt, w ramach którego udostępnimy usługi asystenta osobistego, rehabilitacji a także wsparcia psychologicznego dla 40 chorych na SMA – poinformowała Fundacja SMA.


Przedsięwzięcie „Aktywnie z SMA – Kompleksowa rehabilitacja chorych na rdzeniowy zanik mięśni”  współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja SMA. Wsparcie będzie zapewniane od czerwca 2020 do 31 marca 2021 r. na terenie całej Polski.

Na rzecz zwiększenia samodzielności osób z SMA

Umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego ma konkretny cel – zwiększenie samodzielności osób chorych na SMA.

– Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły otrzymać usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na okres od czerwca 2020 roku do końca marca 2021 roku. Wybrany przez chorego i zatrudniony przez Fundację asystent będzie pracował w domu lub innym uzgodnionym miejscu w wymiarze 34 godziny miesięcznie. Łącznie przez w projekcie dla każdego uczestnika przewidzianych jest 340 godzin usług asystencji osobistej – informuje Fundacja SMA.

Ze względu na sytuację epidemiczną Fundacja zaopatrzy asystentów oraz osoby z SMA w środki ochrony osobistej. Otrzymają żele do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe i maseczki.

Domowa rehabilitacja

Ponadto, w ramach tego samego projektu, jego uczestnicy będą mogli skorzystać z rehabilitacji.

Wsparcie fizjoterapeuty ma na celu dobranie ćwiczeń, które pozwolą na zachowanie siły mięśni oraz przeciwdziałanie efektom choroby – poformowała Fundacja SMA. W ramach projektu finansowane będą średnio 4 godziny zajęć w miesiącu; łącznie 40 godzin na osobę.

Pomoc psychologiczna

Trzeci filar projektu „Aktywnie z SMA” to wsparcie psychologa. Oparte na analizie emocji i postaw, budowaniu poczucia własnej wartości. A w razie potrzeby również na pracy nad zwiększeniem zaangażowania w samodzielne dbanie o proces swojego leczenia a także rehabilitacji, poprawy kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, identyfikacji własnej ścieżki rozwoju.

Uczestnicy otrzymają średnio 2 godziny takich zajęć przez 10 miesięcy (w tym module obowiązywać będzie jednak limit 10 uczestników.

Najważniejsze pytanie: jak wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy: chorych na rdzeniowy zanik mięśni bez względu na wiek i miejscowość zamieszkania. Posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu – informuje Fundacja SMA.

Jak wynika z informacji o projekcie, pierwszeństwo będą miały osoby:

  • z rodzin defaworyzowanych
  • z ograniczonym dostępem do opieki
  • w tym szczególnie osoby dorosłe.

Więcej szczegółów dotyczących realizacji projektu „Aktywnie z SMA można znaleźć na stronie internetowej Fundacji SMA, w zakładce „Projekty”. Czas zgłoszenia do projektu upływa 25 czerwca o godzinie 20:00.

Źródła:
  1. https://www.fsma.pl/2020/06/uruchamiamy-rekrutacje-do-projektu-aktywnie-z-sma/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!