Fundacja integrująca osoby dotknięte chorobą, jak również ich rodziny. Głównym celem organizacji jest poprawa codziennej egzystencji osób chorujących na miopatie oraz zwiększenie społecznej świadomości na temat choroby.

Fundacja prowadzi wszechstronne działania na rzecz chorych, oferując przy tym wsparcie rehabilitacyjne. Ponadto, Fundacja Oswoić Miopatię dąży w swoich działaniach do sformułowania standardów opieki nad chorymi z miopatiami. Współpracuje m.in. z towarzystwami medycznymi, stowarzyszeniami pacjentów, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na rzecz ochrony zdrowia i producentami produktów leczniczych. Prowadzi też zbiórkę funduszy na badania nad terapiami na miopatie.

Jak pomóc:

Darowizny – http://www.oswoicmiopatie.com/about

Kontakt:

e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Fundacja-Oswoi%C4%87-Miopatie-260363861272845/

nr tel. 726-084-222, 606-217-985

www: http://www.oswoicmiopatie.com

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.