Partnerzy portalu:
Czwartek: 20 czerwca 2024

Jak zabezpieczyć dziecko chorujące na cukrzycę typu 1, aby było bezpieczne w szkole? Bez współpracy z placówką i edukacji nauczycieli będzie o to trudno/ fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Dziecko: Cukrzyca typu 1 w szkole

Co zrobić, aby dziecko z diagnozą cukrzycy typu 1 było w szkole bezpieczne? Jakie obowiązki w opiece nad dzieckiem z przewlekłą chorobą ma szkoła?

Posłanie dziecka z diagnozą choroby przewlekłej do szkoły to dla rodziców zawsze stres. Szczególnie, jeśli ta choroba – tak jak cukrzyca typu 1 – wymaga stałego nadzoru. Co prawda, dzieci, u których cukrzyca typu 1 została zdiagnozowana wcześnie, już w domu uczą się żyć z chorobą. Zatem przychodząc do szkoły dysponują pewną wiedzą na temat choroby. Tym niemniej, nie oznacza to, że dziecko można pozostawić samo sobie. Szczególnie młodsze dzieci nie dysponują przecież wszystkimi umiejętnościami, aby okiełznać chorobę. A w przypadku hipo- i hiperglikemii pracownicy szkoły muszą wiedzieć, jak zareagować. Konieczne jest zatem wdrożenie pewnych procedur i wyposażenie personelu medycznego w wiedzę.

Dziecko i rodzice

Dzieci wiele o chorobie uczą się od rodziców, w domach. A więc idąc do szkoły są już na swój sposób przygotowane do zarządzania nią. Spore znaczenie ma tu jednak wiek. Na przykład trudno mówić o skomplikowanych wyliczeniach wówczas, gdy dziecko jeszcze nie będzie potrafiło tego zrobić, ponieważ nie opanowało matematyki w wystarczającym stopniu.
Niekiedy dzieje się tak, że to rodzice czuwają – również gdy dziecko przebywa w szkole. Nad tym, aby podać mu bolus, aby zjadło posiłek czy czuwają nad nim na wypadek problemów związanych z wysiłkiem fizycznym. Jest to jednak trudne do zorganizowania. Dlatego bezpieczeństwo ucznia z cukrzycą typy 1 w dużym stopniu zależy od szkoły i nauczycieli.

Nauczyciele i dyrekcja szkoły

Jak powinna się zachować szkoła, do której trafia dziecko chorujące na cukrzycę typu 1.? Rolą szkoły jest przygotowanie nauczycieli. Tak, aby pracownicy szkoły znali potrzeby dziecka z chorobą przewlekłą. Na ogół takie szkolenie  przeprowadza edukator diabetologiczny.

– Warto mieć jednak świadomość, że dwugodzinne szkolenie nie wyposaży nauczyciela w całą niezbędną wiedzę – zaznacza Urszula Komorek, nauczycielka i edukator diabetologiczny.

Ponadto – jak tłumaczyła Urszula Komorek – szkoła i rodzice zawierają pewnego rodzaju porozumienie. Mówi się w nim o wartości jednostek insulinowych doposiłkowych, definicjach hipo- i hiperglikemii. A także tym, jakich użyć narzędzi, aby obniżyć lub podwyższyć glikemię u dziecka. Szkoła dysponuje także danymi kontaktowymi do rodziców.

Pielęgniarka szkolna

W niektórych szkołach, dzieci z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, pozostają pod szczególną opieką pielęgniarki szkolnej. Kilka razy dziennie interesuje się ona samopoczuciem dzieci. W sytuacji, gdy w szkole/placówce nie ma pielęgniarki lub higienistki szkolnej, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami musi być zorganizowana w innej formie, poza budynkiem szkoły, np. w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole lub przedszkolu – obowiązki dyrekcji

 1. Pozyskanie od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowych informacji na temat choroby – chodzi o przekazanie dyrekcji informacji na temat stanu zdrowia dziecka, diety, rozwoju psychofizycznego, ewentualnych ograniczeń. Dzięki tym informacjom dyrektor organizuje czas w placówce dziecku w bezpieczny dla niego sposób.
 2. Zobowiązanie nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat choroby, m.in. poprzez analizę publikacji „Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu” z serii „One są wśród nas”, przekazanej do szkół przez kuratoria oświaty w całej Polsce.
 3. Zorganizowanie szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola/szkoły/placówki w zakresie postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę.
 4. W porozumieniu z pielęgniarką szkolną lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola/szkoły/placówki opracowanie procedury postępowania z chorym uczniem, w szczególności w przypadku zaostrzenia objawów choroby.
  Procedury te mogą uwzględniać na przykład: przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, asystę w wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, przypominanie o regularnym spożywaniu posiłków.
 5. Procedury powinny również określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do ich stosowania.
  Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły powinny mieć formę umowy między rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.
 6. Wspólnie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu/szkole/placówce dostosowanie formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, a także objęcie go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Źródła:
 1. Debata Medexpresu poświęcona problemowi cukrzycy
 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do przyjmowania dzieci z cukrzycą typu 1. przygotowana przez Biuro Prasowe MEN

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!