Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych wydało zalecenia dla pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a w związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2).

Opracowania zaleceń podjęły się prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk a także dr hab. med. Anna Potulska-Chromik.

Ryzyko powikłań wywołanej koronawirusem choroby COVID-19 u pacjentów z DMD

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi w związku pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) powinni stosować się do na bieżąco aktualizowanych zaleceń dostępnych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Ryzyko powikłań w związku z zachorowaniem na COVID-19 u pacjentów z DMD może być większe, w szczególności u starszych chłopców i mężczyzn z:

 • przewlekłą niewydolnością oddechową
 • kardiomiopatią
 • nasilonym skrzywieniem kręgosłupa.

Zalecenia dla chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a

Przede wszystkim zaleca się unikania kontaktu z innymi osobami, aby zmniejszyć potencjalne ryzyka zarażenia przez:

 • unikanie skupisk ludzkich, w tym spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
 • unikanie transportu komunikacją miejską, pociągami a także autobusami
 • zachowywanie dystansu między innymi osobami (najlepiej 1,5-2 metra)
 • izolowanie się od osób z infekcją (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 • nauka a także praca w warunkach domowych
 • o ile to możliwe praca w warunkach domowych opiekunów, członków rodziny chorego (zmniejszenie liczby kontaktów poza domem)
 • ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt domowych, w tym zespołów sprawujących opiekę wentylacyjną, zgodnie z aktualnymi komunikatami Ministerstwa Zdrowia.
 • telefoniczne kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym, Ambulatoryjną Opieką Specjalistyczną i/lub Stacją SANEPID właściwą do miejsca zamieszkania.

Zalecane jest również:

 • częste dokładne mycie rąk wodą i mydłem (minimum 20 sekund), używanie środków odkażających na bazie alkoholu
 • unikanie dotykania twarzy – oczu, nosa i ust, bez wcześniejszego mycia lub odkażenia rąk
 • zasłanianie jednorazową chusteczką ust podczas kaszlu lub kichania, każdorazowo chusteczkę należy wyrzucić, a ręce umyć
 • mycie i odkażanie przedmiotów częstego użytku (m. in. smartfony).

Kontynuowanie leczenia a epidemia koronawirusa

Pacjenci z Dystrofią mięśniową typu Duchenne’a (DMD) leczeni glikokortykoidami (sterydami) powinni kontynuować leczenie. Leczenia sterydami nie wolno przerywać gwałtownie. W szczególnych sytuacjach może być konieczne zwiększenie dawki leku. Pacjent powinien mieć w domu zapas leku na około 4 tygodnie leczenia, np. na wypadek kwarantanny. W razie braku dostępności deflazocortu (Calcort®) należy kontynuować leczenie równoważną dawką Encortonu. Pacjenci powinni kontynuować zwykłe leczenie kardiologiczne, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny i blokerami receptora angiotensyny. Krążyły pewne niedokładne i wprowadzające w błąd informacje dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu tych metod leczenia, czego nie potwierdzają żadne dowody kliniczne ani naukowe. UWAGA! POZ są upoważnione do wystawiania e-recept.

W razie wystąpienia klinicznych i epidemiologicznych objawów infekcji koronawirusem wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną odpowiednią dla miejsca zamieszkania.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a a zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2

W przypadku zachorowania na COVID-19 wskazane jest poinformowanie lekarza prowadzącego i zastosowanie się do zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Leczenie COVID-19 powinno być prowadzone w odpowiednich szpitalach zakaźnych, lub, jeśli stan chorego pozwala, w domu, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami.

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/koronawirus
 2. https://gis.gov.pl/aktualnosci/
 3. European Neuromuscular Centre website: www.enmc.org
 4. http://www.eamda.eu/2020/03/19/coronavirus-covid-19-information-for-people-with-nmd/
 5. https://www.worldmusclesociety.org/news/view/150

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.