Partnerzy portalu:
Środa: 19 czerwca 2024

Fundusz Dostępności to źródło finansowania usprawnień dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami/ fot. Pixabay

Monika Rydlewska

Dostępność plus: 150 mln zł na bloki i szkoły bez barier architektonicznych

Ruszyły kolejne działania w programie Dostępność Plus. To Fundusz Dostępności, który sfinansuje likwidację barier architektonicznych oraz projekt „Dostępna Szkoła”. W obszarze usług realizowane jest wsparcie door-to-door , na usługi transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnościami.

– Wykluczenie z życia zawodowego czy publicznego zaczyna się wtedy, gdy natrafiamy na bariery, schody, których sami nie jesteśmy w stanie pokonać. Przestrzeń publiczna, pełna jest jeszcze schodów, które dla wielu – osób starszych, niepełnosprawnych, słabszych fizycznie – są trudne do pokonania. Schodów, które są źródłem wykluczenia. Niwelowanie tych przeszkód to nasz obowiązek, a także wyraz solidarności międzyludzkiej oraz troska o wspólnotę. Program Dostępność plus jest wyrazem takiej troski. Uruchomione kolejne działania w ramach programu to dowód na naszą konsekwencję w stawaniu po stronie słabszych –powiedział Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dostępność Plus to pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dedykowany dostępności przestrzeni publicznej. W tym momencie uruchomiono już 2/3 zaplanowanych działań i zaangażowano ponad 3,3 miliarda złotych. Program zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, a także czytelne strony internetowe czy innowacje społeczne.

Windy, podjazdy, poręcze – są na to pieniądze w Funduszu Dostępności

Uruchomiony Fundusz Dostępności to źródło finansowania usprawnień dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Udzielane będą z niego pożyczki na dostosowanie 900 budynków użyteczności publicznej i mieszkalnictwa.

Czas na wnioski spółdzielni, wspólnot i zarządców budynków użyteczności publicznej

W ramach funduszy 4 października uruchamiane jest 42,8 miliona złotych. Ich dystrybuowaniem zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego w postaci preferencyjnych, częściowo umarzalnych (do 40 proc.) pożyczek. Już tego samego dnia zainteresowane podmioty, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, będą mogły złożyć wnioski u udzielenie pożyczek. Bez wkładu własnego, opłat i prowizji. Oficjalny podmiot zarządzający Funduszem to BGK.

Do końca 2019 roku działania Funduszu Dostępności uzupełni Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) środkami własnymi w wysokości 50 milionów złotych. Te pieniądze pokryją koszt prac i materiałów budowlanych oraz projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji, które będą polegać na poprawie dostępności budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich.

Dostępność – szkolnictwo i transport

Podczas konferencji prasowej podpisano także umowę z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na projekt „Dostępna szkoła”. Przedsięwzięcie jest element pilotażu działania „Szkoły bez barier”. Dzięki realizacji inwestycji  bezpośrednie wsparcie otrzyma co najmniej 60 szkół podstawowych. Co równie istotne, zostanie wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązanie systemowe – „Model Dostępnej Szkoły”.

Dostępność działa także w innych obszarach, m.in. w szkolnictwie i transporcie. Aby stała się standardem, na 30 kierunkach studiów, np. architekturze, informatyce czy wzornictwie, wprowadzamy nauczanie o uniwersalnym projektowaniu. Ponadto od tego roku podróżni mogą korzystać z 11 dworców dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. W ramach zmian w komunikacji miejskiej zakupiono ponad 300 sztuk dostępnego taboru.

W obszarze usług realizuje się wsparcie door-to-door. Każda ze 150 gmin otrzyma po około 300 tysięcy złotych na usługi transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnościami. Sfinansowano usługi opiekuńcze, zdrowotne, asystenckie dla blisko 170 tysięcy osób starszych i z niepełnosprawnościami. Trwają prace nad poprawą dostępności w 10 schroniskach turystycznych i na 100 kilometrach prowadzących do nich szlaków. A także nad poprawą dostępności we wszystkich 23 parkach narodowych.

Plany na najbliższe miesiące

Do końca roku przebudowanych zostanie 191 peronów. Oprócz tego co najmniej 25 szpitali i 125 przychodni zostanie dostosowanych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Planuje się zmiany infrastrukturalne, ale również szkolenia personelu czy dostosowanie procedur.

W obszarze edukacji zmienimy oblicze co najmniej 70 szkół podstawowych i 45 uczelni. W przyszłości powstanie Akademia Dostępności – studia podyplomowe dla każdego, kto będzie chciał zdobywać wiedzę z tego obszaru.

Przygotowywane są systemowe rozwiązania problemu braku psów asystujących – kolejnych 50 przeszkolonych czworonogów wesprze osoby z niepełnosprawnością wzroku. Trwają testy darmowej aplikacji 112 dla osób głuchych. W przyszłości planuje się uruchomić usługę automatycznego tłumacza języka migowego on-line.

Pod koniec roku planuje się uruchomienie programu badawczego „Rzeczy są dla ludzi”. Skupi się on na poszukiwaniu rozwiązań dla lepszego projektowania m.in. odzieży, sprzętu AGD pod kątem potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością.

Źródło:
  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/150-milionow-zlotych-na-bloki-i-szkoly-bez-barier-architektonicznych

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.l

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!