Cierpliwość, czas, umiejętności, odporność psychiczna i – wreszcie – nakłady finansowe związane z opieką. Na tych polach opiekunowie chorych korzystających z respiratorów w domu muszą – choć to niełatwe – się sprawdzić.

– Jest to sytuacja bardzo skomplikowana. Wiele badań wskazuje na przeciążenie bliskich chorego tym zadaniem. Często prowadzi to do zespołu wypalenia i idących za nim konsekwencji zdrowotnych – uważa Anna Mirczak w artykule “Rola pielęgniarki w opiece domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie”.

Nad pacjentem wentylowanym przez rurkę tracheostomijną przez cały czas ktoś musi czuwać. Opiekunów powinno być co najmniej dwóch. Jednak nawet gdy trud opieki rozkłada się na więcej niż jedną osobę, opiekunowie po pewnym czasie zaczynają odczuwać poczucie uwięzienia w powtarzalnym schemacie dnia. Zmagają się też z  przekonaniem, że zajmowanie się bliską osobą odbywa się kosztem ich własnego czasu i życia.

– Wśród problemów, które sygnalizują osoby sprawujące długoletnią domową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, znajdują się kwestie związane z emocjonalnym i fizycznym wyczerpaniem oraz brakiem snu i odpoczynku – wymienia Anna Mirczak.

Ponadto rodziny, które przecież zazwyczaj na początku nie mają wiedzy ani doświadczenia w sprawowaniu opieki nad chorym korzystającym z respiratora, potrzebują wsparcia w zakresie działań edukacyjnych czy treningu niezbędnych umiejętności.

Wsparcie pielęgniarki jest bardzo istotna

Pielęgniarka jest w tym wypadku nieocenioną pomocą. Zdaniem specjalistów, jakość opieki pielęgniarskiej może się przekładać zarówno na poprawę komfortu życia pacjentów, jak i opiekunów. Zyskują zatem całe rodziny

Możliwość stosowania wentylacji mechanicznej w środowisku domowym to szansa na znaczną poprawę jakości życia.

Od strony medycznej w domu jest mniejsze ryzyko powikłań, zakażeń, infekcji niż w warunkach szpitalnych. Ponadto pacjenci z niewydolnością oddechową dzięki używaniu respiratora żyją zdecydowanie dłużej.

W aspekcie socjalnym natomiast mają bezpośredni, codzienny kontakt z najbliższymi. Przekłada się to na zdecydowaną poprawę komfortu ich funkcjonowania i lepsze samopoczucie.

Wyzwanie dla rodziny

– Jest to duże wyzwanie opiekuńcze dla najbliższych, którzy od momentu wypisania chorego członka rodziny ze szpitala muszą przeorganizować swoje dotychczasowe życie, aby zapewnić mu adekwatną pomoc i wsparcie. Niejednokrotnie wymaga to dużej wiedzy, cierpliwości i oddania. Dlatego też ciężar opieki nie może spoczywać wyłącznie na rodzinie. Powinno się go rozkładać między nią a wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej działających w ramach świadczeń opieki długoterminowej – dowodzi Anna Mirczak w cytowanym tekście.

Na ogół najczęstszym gościem w domu chorego jest pielęgniarka. Staje się ona naturalnym łącznikiem między podmiotem koordynującym leczenie a chorym i jego rodziną.

Jakie konkretnie? To zależy od indywidualnej sytuacji chorego i jego bliskich.

Zadania pielęgniarki są uwarunkowane wieloma zmiennymi, m.in.:

  • sytuacją bytową pacjenta,
  • wydolnością
  • opiekuńczą najbliższych członków rodziny,
  • chęcią podjęcia współpracy
  • stopniem zaangażowania pacjenta i jego rodziny w proces samoopieki.

– Aby opieka mogła być dostosowana do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta oraz jego rodziny, pielęgniarka musi uwzględniać wszystkie powyższe czynniki. Dodatkowo opieka nad chorym wentylowanym w domu wymaga utworzenia sieci wsparcia medycznego (personel medyczny) i pozamedycznego (rodzina, znajomi, pracownik socjalny itp.). Ich działania powinny być zintegrowane i wielowymiarowe – podsumowała Anna Mirczak.

Źródła:
  1. “Rola pielęgniarki w opiece domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie”, Anna Mirczak, Katedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy S14ocjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, ISSN 2082-9876 (print), ISSN 2451-1870 (online)

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.