Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową i chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego tzw. przystawki do wózka ręcznego, ten tekst jest dla Ciebie. Poniżej wskazujemy, jak i do kiedy złożyć wniosek.

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Przez skuter rozumie się czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany (kompaktowy), pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.

O dofinansowanie może się starać każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub jest zatrudniony
 • dysfunkcję narządu ruchu, która powoduje problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie,, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa.

Kto nie może skorzystać z dofinansowania

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera ci drogę do złożenia wniosku.

 • Jakie dokumenty są konieczne do złożenia wniosku
 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda)
 • fakultatywnie: ofertę cenową.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać z dofinansowania

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020.

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania: 7 500 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu. Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Jak często możesz skorzystać

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-skutera-inwalidzkiego-lub-oprzyrzadowania-elektrycznego-do-wozka-recznego

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.