Dokładnie 10 lat temu, 18 września 2009 roku zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Inicjatywa do powstania tego dziś prężnie działającego stowarzyszenia fizjoterapeutów należała m.in. do Agnieszki Stępień i Macieja Krawczyka.

Mimo że pojęcie fizjoterapii nie jest pacjentom obce i stosunkowo często zwracają się do fizjoterapeutów po pomoc, od strony prawnej bardzo długo status fizjoterapeutów nie był uregulowany. Między innymi to legło u podstaw powołania do życia stowarzyszenia, które z jednej strony zrzesza pojedynczych fizjoterapeutów, z drugiej reprezentuje ich interesy na szerszym forum.

Dlaczego konsolidacja środowiska była taka ważna?

– Od wielu lat aspekt polityczny zawodu fizjoterapeuty nie jest zadowalający. Mimo wielkiej potrzeby uregulowania kwestii związanych z zasadami pracy, uprawnieniami i obowiązkami, nadal nie istnieje ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Pogarsza się także poziom edukacji, brakuje ujednoliconych programów nauczania w szkołach i na uczelniach, których liczba zwiększa się w sposób niekontrolowany. Fizjoterapeutom nie przekazuje się również niezbędnej wiedzy związanej z badaniem pacjenta, planowaniem terapii oraz obiektywnym monitorowaniem jej efektów. Nadal nie uregulowano systemu edukacji podyplomowej i zasad ustawicznego doskonalenia zawodowego. Zawód fizjoterapeuty nie jest przez to właściwie postrzegany w społeczeństwie – takie realia spowodowały, że dokładnie 10 lat temu grupa fizjoterapeutów zdecydowała się założyć organizację, która za główny cel postawiła sobie zmianę istniejącego stanu rzeczy.

W rej grupie znaleźli się:

  • Agnieszka Stępień
  • Maciej Krawczyk
  • Aleksander Lizak
  • Tomasz Marek
  • Ernest Wiśniewski.

Dekadę temu – 18 września 2009 roku odbyło się spotkanie założycielskie 21-osobowej Grupy Członków Założycieli w składzie: Agnieszka Stępień, Aleksander Lizak, Maciej Krawczyk, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski, Żewilla Misztela, Zofia Szwiling, Paweł Adamkiewicz, Małgorzata Borkowska, Arkadiusz Ujma, Tomasz Mraz, Bartosz Sikorski, Aleksander Kucza, Agnieszka Śliwka, Ryszard Tafel, Marcin Kotarski, Jacek Koszela, Radosław Dzikoń, Cezary Sławuszewski, Anna Radwańska, Beata Smolarek.
Spotkanie zakończyło się uchwaleniem statutu, wyborem komitetu organizacyjnego oraz jednogłośnym podjęciem decyzji o założeniu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Radcy prawnemu Dariuszowi Balewskiemu, powierzono zadanie rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja nastąpiła w dniu 2.12.2009 roku, a pierwsze walne zgromadzenie odbyło się 20-21 lutego 2010 roku.

„Chcemy, aby nasz zawód cieszył się szacunkiem”

W tym roku mija dekada od tych wydarzeń. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska dalej działa na rzecz pozytywnego postrzegania polskiego fizjoterapeuty. Zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. A także propaguje najnowsze osiągnięcia współczesnej fizjoterapii.

– Chcemy, aby wiedza na temat fizjoterapii stała się powszechna, a nasz zawód cieszył się szacunkiem, na który bez wątpienia zasługuje. Waga naszej pracy i odpowiedzialność, którą na siebie bierzemy przywracając sprawność pacjentom, uzasadniają ten postulat.

Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Dziś na czele stowarzyszenia stoi zarząd w składzie:
Agnieszka Stępień – prezes – jedna ze współzałożycielek stowarzyszenia. Od początku istnienia Stowarzyszenia pracowała w Zarządzie SFP. W przeszłości ukończyłam studia w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po studiach podnosiła kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji, studiów podyplomowych, uczestniczyła w wielu kursach podyplomowych, uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Obecnie pracuje jako fizjoterapeuta oraz wykładowca. Zawodowo specjalizuje się w fizjoterapii w pediatrii i neurologii. Jest zaangażowana w badania naukowe, głównie w dziedzinie fizjoterapii pediatrycznej oraz biomechaniki narządu ruchu. Od wielu lat aktywnie bierze udział w kongresach międzynarodowych i krajowych.
Filip Windak – wiceprezes
Michał Kłosek – wiceprezes
Anna Boguniecka – członek zarządu
Arseniusz Burkiewicz – członek zarządu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.l

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.